Ukategorisert

Helt latterlig av Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet styrer i overkant av 20 milliarder kroner. Da blir det latterlig å påstå at det ikke finnes dekning til å betale det utestående beløpet.

I dag tidlig dukket det opp en merkelig sak i NRK. En sak som det er vanskelig å finne ord for å beskrive. Saken sier litt om hvor handlingslammet system vi lever i.

Det finnes en verdensomspennende plan som skal kontrollere flyplasser i 188 land. Kontrollene foretas for å påse at de strenge internasjonale sikkerhetskravene følges. Norge har betalt inn kroner 220 000 til FNs internasjonale organisasjon for sivil luftfart, ICAO, for å inspisere at kontrollen på de ulike flyplassene er god nok. Fortsatt mangler det 300 000 kroner i innbetaling fra Norge. Av et budsjett på vel 20 milliarder er 300 000 kroner som smuler å regne.

Skribenten skal ikke ta et standpunkt til ICAO, men det kommer reaksjoner på Samferdselsdepartementet sin forklaring på hvorfor Norge ikke har gjort opp sine forpliktelser på lik linje med våre nordiske naboer. Å finne dekning for 300 000 kroner kan umulig være noe problem for departementet, og det bør kunne gjøres uten å øke en eneste avgift.

Hvis dette er den vanlige praksisen i staten for å hindre nytenking og kutt i offentlig sektor er jobben for oss som ønsker et systemskifte nesten umulig. Når handlingslammelsen blir så stor at det er vanskelig å finne plass til 300 000 kroner blir det meste håpløst. Samferdselsdepartementet bør skjerpe seg. Dagens signaler skaper ikke annet enn frustrasjon. 300 000 kroner er ikke en gigantisk sum for et departement. Signalene som sendes ut er missvissende, sterkt missvissende.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer