Ukategorisert

Når det offentlige somler

er det du som taper. Hvis du somler overfor det offentlige, er det også du som taper.

Klart det er forskjellsbehandling. Men hvem bryr seg? Ikke folk flest, i alle fall. Da hadde politikerne for lengst møtt krav om at vi som vanlige borgere må få virkemidler å bruke dersom det offentlige sommel rammer oss. Men det skjer ikke. Heldigvis er noe iferd med å endre seg.

RB (Romerikes blad) melder i dag at kommunen jeg bor i, Nittedal, er blant de tregeste i landet til å behandle byggesøknader. 17 uker i snitt for 2003. Bra jeg bor i terasseleilighet. Nye regler fra 01.juli gjør at du som søker vil slippe gebyrer hvis kommunen din bruker mer enn 15 uker. Dermed skal det offentlige byråkratiet bli raskere og mer effektive. Det er sannelig på tide. Noen vil sikkert bekymre seg over at kommunen risikerer å jobbe gratis. Men vi mener det er på tide med en slik pisk. Overfor det offentlige er det sjelden det nytter med gulrot.

Nåde deg hvis du er sen med å levere selvangivelsen. Da vanker det straffeskatt. Men at det offentlige forskjellsbehandler folk efter bosted når de sender ut selvangivelsen, er ikke så nøye. Når folk på Østlandet i år fikk mye kortere tid enn ellers i landet til å kontrollere tallene, burde det vært selvsagt at man forlenget fristen tilsvarende. Men den gang ei. Og venter du penger igjen på skatten kan du ikke regne med at ligningskontoret er like raske som når de skal ha inn skattepenger du betalte for lite i fjor.

Mange risikerer økonomisk ruin mens de venter svar på søknader om dagpenger hos Aetat, trygd og ulike stønader hos det offentlige, skrev Dagsavisen i går. Ifølge Riksrevisjonen er 3 mnd. Akseptabel ventetid på slike søknader. Men mange venter mer enn dobbelt så lenge. Ansiktsløse, anonyme byråkrater i det offentlige forvalter menneskeskjebner i sin arbeidstid.

Som borger med søknader til behandling hos det offentlige burde det være mulig for deg å stille noen krav. F.eks anslått tid for å få svar, automatisk innvilgelse dersom behandlingen tar mer enn en gitt tid, og å få dekket ekstra utgifter som følge av offentlige byråkraters sommel.

Vi regner med at partier som sier seg å sette mennesket i sentrum sørger for å ta med slike krav til det offentliges saksbehandling i sitt programarbeid foran stortingsvalget neste år. Og du som borger og velger bør utfordre partiene på slike saker.

Staten skal være borgernes tjener – ikke omvendt.

Mest lest

Arrangementer