Ukategorisert

Hurra for mer bruk av åpen soning

Det er både samfunnsøkonomisk lønnsomt og mer humant å benytte åpen soning i større grad enn det som gjøres i dag. Liberaleren gleder seg over regjeringens endring av kriminalomsorgen.

–I dag soner de fleste domfelte i lukkede fengsler, men det er ikke nødvendig. De ansatte i kriminalomsorgen har fått beskjed om å vurdere om flere kan påbegynne soningen i åpen anstalt enn det som er aktuelt i dag, sier statssekretær Rita Sletner i Justisdepartementet til Aftenposten.

Det blir galt, dumt og veldig kostbart at blant annet militærnektere, promilledømte og folk som har skudd rein ulovlig skal sitte i lukket anstalt. Slike eksempler finnes det mange av i dag. Det er kostbart, men også lite humant.

Skeptikerne til denne endringen vil påstå at soningen blir for lett med åpen soning. Det stemmer ikke. Fengsel er frihetsberøvelse uansett om de innsatte er i en åpen eller lukket anstalt.

Regjeringen bør også utrede muligheten for økt bruk av andre straffereaksjoner for de som dømmes for mindre kriminalitet. Å sitte i fengsel er svært kostbart, uansett soningsforhold. Alternative straffereaksjoner bør benyttes i større grad for å redusere offentlige utgifter. Alternativ straff trenger ikke å være mindre avskrekkende enn et opphold i fengsel.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer