Ukategorisert

Ny veileder om kameraovervåkning

Datatilsynet har ingen oversikt over hvor mange kameraer som er satt opp i Norge, men det er blitt veldig mange. Tilsynet tror det kommer av at for få kjenner reglene. Derfor er det laget en veileder for å informere om lover og regler når det gjelder overvåking.

De aller fleste av oss er for å bekjempe kriminalitet eller uønskede handlinger. Likevel skal ikke kriminaliteten bekjempes for enhver pris. Det er viktig å holde igjen på noen områder, blant annet på overvåkningen.

Veilederen er etter Liberalerens mening ikke en fasit, men den kan uten tvil brukes som en rettesnor slik at folk flest får ha sitt privatliv i fred.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer