Ukategorisert

Vil ikke drepe barn

En israeler har nektet militærtjeneste fordi han ikke vil skyte på barn. Norge har avslått søknaden om asyl, og vil utvise mannen.

VG skrev i går om Aleksey på 19 år, som har søkt asyl i Norge. Han og familien kom til Norge for 2 år siden. Utlendingsnemden har avslått søknaden, og innen 19.juli skal han være ute av landet. En yngre bror er også innkalt til militærtjeneste. Israel har som Norge obligatorisk militærtjeneste, og den inkluderer kvinner.

Utlendingsnemden viser på sine hjemmesider til at ingen menneskerettighetskonvensjon noen gang har anerkjent retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Men advokat Preben Kløvfjell vil levere begjæring til domstolene om at Aleksey får bli til saken er prøvet.

Og sier: ”- Kjernen i denne saken er spørsmålet om hvilket vern man har etter flyktningkonvensjonen når man av genuine religiøse og samvittighetsmessige grunner nekter deltakelse i et militærvesen som regelmessig begår folkerettsbrudd. Det uvanlige er at man her vegrer seg for å delta i et militærvesen som verden har fordømt for brudd på folkeretten.”

Både Unge Venstre og FrP har reagert på saken, men med vidt forskjellig utgangspunkt.

Israel hevder de bygger en mur for å skille palestinernes områder på Vestbredden fra Israel, av sikkerhetsgrunner. Vi vil minne om hva Frederic Bastiat sa: ”Der mennesker og varer ikke krysser landegrenser, vil soldater gjøre det”.

Altfor lenge i menneskehetens historie har makthaverne skapt fiendebilder, og opprettholdt militærvesen der man med indoktrinering, kontroll, disiplin og opplæring i våpenbruk oppdrar undersåttene til å betrakte andre mennesker som potensielle fiender snarere enn venner. Bertha von Suttner så krigens galskap og startet en fredsbevegelse. Hun skal ha påvirket Alfred Nobel til å innstifte den fredsprisen Norge deler ut hvert år. Ofte er det organisasjoner, statsledere og politikere som får prisen. Noen ganger menneskerettighetsaktivister. Sjelden når vanlige folk opp når de protesterer mot galskapen hos verdens politiske og militære ledere, og diplomatene som prøver å glatte over.

Noen må bryte mistenksomhetens, voldens og militarismens galskap. Man skyter ikke på en man betrakter som en mulig kunde og venn. Dette er en tankegang flere burde følge.

Liberaleren er motstander av verneplikt, uansett hvilket land det er som griper inn i menneskets frihet og rett til å leve som man ønsker – så lenge man ikke plager andre.

Den enkelte har naturgitt rett til liv, til frihet og til søken efter lykke. Dette innebærer at man eier seg selv; sin kropp, sine evner og anlegg, og sin tid. Dersom noen uten at det er en frivillig inngått avtale til grunn legger beslag på et menneskes rett til å disponere sin egen tid, sin kropp og sin kompetanse – er dette slaveri.

Nekt verneplikten!

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer