Ukategorisert

Et tåpelig forslag fra Tromsø

Dersom du bygger din egen bolig, betalt av egne penger, må du selv få bestemme hvordan boligen på eiendommen du selv disponerer skal være. Gjennom reguleringsplaner reguleres mye av boligen din i dag, men du har en stor grad av frihet, og sånn må det fortsatt være.

Det er Ap-politikeren i Tromsø, Elisabeth Steen Fattari, som ønsker at du må bygge handikappvennlig dersom du skal bygge i Tromsø.

Steen Fattari sier til NRK Troms at Arbeiderpartiet vil jobbe for at alle fremtidige eneboliger i Tromsø skal være tilgjengelig for funksjonshemmede. På denne måten slipper mange bekymringer for om de kan bli boende eller må flytte dersom noe skulle skje med dem.

Dersom forslaget får flertall i kommunestyret, må en eller annen gripe inn ovenfor Tromsø kommune. Det er naturlig at Fylkesmannen i Troms gjør en slik inngripen. Et vedtak slik Ap-politikeren tenker seg må være lovstrid. Lokalpolitikerne kan for eksempel ikke stille seg over plan – og bygningsloven.

Utspillet til Elisabeth Steen Fattari forteller litt om hvor lite frihet hun ønsker å gi befolkningen. En eier av en bygning eller bolig må selv få bestemme hvordan bygget skal være. I dag har vi for mange reguleringer allerede, men de er ikke så ytterliggående som Steen Fattari tar til ordet for.

Forslaget fra Elisabeth Steen Fattari bør ikke komme til realitetsbehandling i kommunestyret. Innspillet bør stoppes i god tid før politikerne får debattert saken. Det får være grenser på hvilke reguleringer politikerne vil tre nedover hodet på folk flest.

Mest lest

Arrangementer