Ukategorisert

Irak bør si nei til dødsstraff

Dødsstraff vil ikke være avskrekkende for de som driver terrorisme i Irak. Banditter som herjer landet er forberedt på å dø. Derfor har ikke denne straffereaksjonen den innvirkningen den midlertidige regjeringen håper den skal ha. Iraks regjering bør ikke gjeninnføre dødsstraffen.

EUs utenriksministere ber i en felles uttalelse bedt Iraks midlertidige regjering om ikke å gjeninnføre dødsstraffen, melder NRK. Den nye Irakiske regjeringen har ennå ikke tatt stilling i spørsmålet.

Statsminister Allawi er en av dem som har tatt til orde for å gjeninnføre dødsstraffen. Det vil være uklokt i et land der demokratiet skal bygges fra grunnen av. Det er ingen ting som tyder på at dødsstraff vil være et hinder for terroren som bedrives i Irak. Det eneste denne straffereaksjonen vil gjøre, dersom den blir innført, er å sørge for at Saddam og hans medarbeidere dør. Det er ikke et internasjonalt krav at det skjer, tvert imot, noe uttalelsen fra EU er et godt bevis på.

Liberaleren er prinsipiell motstander av dødsstraff. Derfor er vi enige med utenriksministrene i EU. Det vil ikke være lurt å gjeninnføre dødsstraff i Irak.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Torkil
Torkil
17 years ago

Enig i det prinsipielle her. «Retten til liv» er en grunnleggende individuell rettighet. Rett til frihet og eiendom er også grunnleggende rettigheter. Men rent teoretisk, så skiller retten til liv seg fra retten til frihet og eiendom: Når kriminalitet er begått, kan domstoler idømme *begrensning* av ens frihet og eiendom. Retten til liv kan ikke begrenses på samme måte. Når man snakket om liv (opprettholdelse av liv)snakker man om et enten eller. Derfor står «retten til liv» i en særstilling. I og med at retten til liv på denne måten skiller seg fundamentalt fra retten til frihet og eiendom, bør… Read more »

Jan
Jan
17 years ago

I motsetning til artikkelforfatteren og Torkil mener jeg man må være åpne for å kunne bruke dødsstraff. Om Saddam skal lide denne skjebne skal ikke jeg svare på, annet en at hvis noen har fortjent den så må det være slike som ham… 🙂 Argumentet til Torkil er jeg ikke med på. Greit nok, det er en forskjell mellom, på den ene siden, retten til liv, og, på den andre, retten til frihet og eiendom. Dødsstraff er et enten eller. Men man har ikke dermed vist at dødsstraff er galt. Det eneste man har vist er at det er en… Read more »

Torkil
Torkil
17 years ago

For de som skygger unna lange motinnlegg, her er et kort sammendrag av dette innlegget: 1. Et forsøk på å berettige *retten til å ta livet av et annet menneske som avstrafningsmetode* (dødsstraff) må være høyst eksplisitt. Forrige innlegg er høyst uklart. 2. Et forsøk på å berettige dødsstraff bør kunne underbygge sine argumenter med strafferettslige begrunnelser og effekter. Begrunnelsene for, og effektene av dødsstraff, taler ikke for noen gjeninnføring av denne avstrafningsmetoden i Irak 3. Dødsstraff innebærer at et individ blir fratatt absolutt alle sine rettigheter . Derfor vil dødsstraff reise de mest kompliserte problemstillinger vi kan forestille oss.… Read more »

Jan
Jan
17 years ago

Jeg skal prøve å være litt kortere enn Torkil. 🙂 Begrunnelsen for dødsstraff er at det er en berettiget straff i særdeles grove forbrytelser. Simple as that. Man kan gjerne vise til at man har «rett til liv» og at det «fratar alle rettigheter». Jeg er derimot ikke enig. Saddam mistet sine rettigheter for lenge siden. Den som er god i historie vet nøyaktig når. Det var ihvertfall lenge før krigen mot Iran. På samme måte som man fratar friheten til en lovbryter kan man også, i alvorlige tilfeller, frata et menneskes liv. At dødsstraff er et enten/eller er uvesentlig.… Read more »

Fra arkivet