Ukategorisert

Hagen mot kongehuset

Hvem er mest konge – FrPs kong Carl eller coole Haakon?

FrP-formannen tar et dristig skritt, når han angriper kronprins Haakons tale i FN, og synet som der ble presentert på flerkulturelle samfunn. Kronprinsen representerer som medlem av kongefamilien Norges offisielle syn. Det samme synet som Carl I. Hagen i all sin gjerning og tale motarbeider. Det er Norges kommende konge han nå langer ut mot.

Hevet over partipolitikken

Kongefamilien angripes svært sjelden av politikere. Det er institusjonen monarki som (mer og mer sjeldent) utsettes for angrep når noen hevder sitt programfestede syn på republikk. De kongelige er hevet over – i det minste – partipolitikken. Av og til kommer det forsiktige formuleringer i taler, der de kongelige gir signaler/meninger som så blir rost som viktige, nødvendige og ansvarlige av politikerne.

Mer i gjerning enn i ord har de kongelige de siste årene pløyet ny mark; først og fremst i kongebarnenes valg av ektefeller. Plutselig er alenemødre med fortid fått mer enn aksept, de er blitt forbilder. Kunstnere og forfattere er ikke bare drikkfeldige døgenikter, de passerer som prinsessegemaler.

Vinner de unge

Kongehuset var litt kjedelig og satt, i hvert fall for de unge. De eldre var fortsatt takknemlige for innsatsen under okkupasjonen, og ventet i spent forventning på den nye generasjonen. Så kom det sjokk på sjokk. Med Ari og Mette-Marit er kongehuset plutselig blitt coole og trendy. De to parene er blitt trendsettere og forbilder. Ja, selv Dronningens rolle som stebestemor er forbilledlig i en tid med både stesøsken, særkullsbarn og flere sett besteforeldre. Ikke minst prinsesse Ragnhilds reaksjon på giftermålene viste at også kongefamilier kan ha konflikter mellom generasjonene.

Haakon – et bevisst valg av angrepsmål

Nå er kong Carl plutselig på offensiven. Han er den eneste som signaliserer hva som til enhver tid er akseptabel språbruk i FrP om innvandring, integrering etc. Slik har det vært siden Hedstrøm og Godlia-møtet (1995). Hagens tale hos Levende Ord og dagens utfall mot kronprins Haakon i et ellers kjedelig mellomvalgår bruker en vanligvis politikerfri sommer til å drive merkevarebygging. Velgerne skal minnes på hvor de har FrP (og de andre partiene!) i spørsmål om integrering, innvandring, terror og trygghet.

Når kongen av FrP angriper kronprinsen er det et bevisst valg; de kongelige kan ikke ta til motmæle. Kronprinsen kan ikke vikle seg inn i kjekleri med en partipolitiker. Da stiger kongehuset ned til oss dødelige, og stiller seg lagelig til for hugg også i andre saker. Dessuten vet Hagen at hans målgruppe ikke er de som synes kronprinsen er cool – men de som er enige med prinsesse Ragnhild og hennes moralbegreper. Det er de samme som er fulle av frykt for alt som er fremmed og nytt. Igjen viser Hagen at han er meget bevisst og foretar klare, strategiske valg; han vet hvem som vil være uenige med ham, hvem som vil anmelde ham (sukk), og hvilke velgere han appellerer til. Det er ingen tilfeldighet at angrepet på Haakon kommer få dager efter talen hos Levende Ord. Budskap, motstandere og målgruppe henger sammen.

Haakon løfter arven – som Carl

La oss ikke glemme at da Hagen i 1987 hadde sin rikspolitiske debut i stemmefiske blant fremmedfiendtlige (det falske brevet om muslimenes hemmelige plan), var det kong Olav som forsvarte det flerkulturelle samfunnet i en tale til stortingsrepresentantene. Slik sett løfter kronprinsen arven efter sin bestefar. Mens kong Carl på sin side løfter arven efter de som under krigen ikke kjempet primært mot nazismens menneskesyn og folkemord, men mot fedrelandets okkupanter.

Det er fristende å peke på at i denne saken har Carl I. Hagen gjort felles sak med sin gamle fiende Erik Gjems-Onstad.

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Tarjai
Tarjai
17 years ago

Hagen blir sitert på følgende:

– Jeg ser det ikke som min oppgave å kommentere hva kronprinsen mener offentlig.

Derimot angriper han FNs kultursyn.

Dermed faller grunnlaget for artikkelen på Liberaleren bort, som for øvrig er rør fra start til slutt.

PS! Når FN snakker om kulturell frihet, så snakker de om statsstøtte, ikke hva vi liberalister mener med frihet.

Pleym
Pleym
17 years ago

Finner du store motsetninger mellom kultursynet FN presenterer og det kronprinsen sa i sin tale?

Kanskje du kan konkretisere hva du mener med «rør»? Her er det facts du vil få problemmer med å tilbakevise.

Tarjai
Tarjai
17 years ago

Du skriver: Når kongen av FrP angriper kronprinsen er det et bevisst valg; de kongelige kan ikke ta til motmæle. Du mangler analytiske evner når du skriver noe slikt tull. Tror du virkelig at Hagen rasende ringer opp Dagsavisen etter å ha sett kronprinsen på TV? Selvsagt er det journalisten som har ringt Hagen, og da svarer Hagen at han ikke vil kommentere kronprinsen, men at han er uenig i FNs kultursyn (kanskje etter litt press fra journalisten). I artikkelen fremstiller du det som om Hagen gjør noe nærmest kriminelt og det er selvsagt tull. For øvrig anbefaler jeg alle… Read more »

Pleym Christensen
Pleym Christensen
17 years ago

Først av alt; Hagen gjør ikke noe kriminelt når han fremmer sitt syn i en sak. Jeg poengterer at det er uvanlig at partipolitikere plasserer (plasseres) i en situasjon der de fremstår å være i politisk debatt med kongehuset. Naturligvis kan dette være en kontekst journalisten har valgt. Muligens kommer det da et dementi fra Hagen, for å unngå å bli oppfattet slik. Men jeg tror knapt at han gjør det. Han kan se seg tjent med å å nå ut til en konkret velgergruppe (slik jeg skriver i kommentaren). Hagen vet naturligvis hva kronprinsen har sagt, og hva FN… Read more »

Tarjai
Tarjai
17 years ago

Hagen er, kanskje mer enn noen andre politikere, svært kongetro. Det er en dyp personlig overbevisning han har. Han satte da også utrolig stor pris på gratulasjonstelegrammet han fikk fra kongehuset da han feiret 60 år. Dessuten er det overhode ikke noe i velgergevinst å hente på å komme i konflikt med kongehuset, slik du tydeligvis mener. Eldre velgere (som FrP i stor grad markedsfører sin politikk overfor) er de som er mest kongetro. Om du venter på dementi fra Hagen, kan du vente lenge. Det vil bare gjenta det samme budskapet i media, noe som «intelligent og utspekulert» Hagen… Read more »

Pleym Christensen
Pleym Christensen
17 years ago

Riktig at FrP kanskje er det mest kongetro partiet. Jeg har selv vært på landsmøter og fylkesårsmøter og deltatt i kongens skål. Men som intervjuet med kongens søster viste, er det en generasjonskonflikt i kongehuset – som også har vist seg i opinionsmålinger om folks syn. De eldre er minst begeistret for den yngre generasjon i kongehuset. Dette harmonerer nok også med eldre velgeres syn på innvandring, Israel, og et flerkulturelt samfunn. Jeg lurer på om du har lest hele kommentaren før du begynner å kritisere. CIH har nok sett at her er det velgere å hente på å spille… Read more »

Tarjai
Tarjai
17 years ago

Men det konprinsen har sagt kunne da også i høyeste grad dronning Sonja eller kong Harald også sagt. Det er så politisk korrekt å snakke om kulturell frihet, særlig når det i tillegg kan legitimeres ved FN. Kong Harald hadde noen lignende setninger i sin nyttårstale også. I det hele tatt er det umulig å skille mellom den yngre og eldre generasjon i kongehuset politisk. Slike kategorier har ikke velgerne, og slike kategorier finnes vel neppe. Jeg vil minne om at Carl I Hagen har gratulert og «velsinget» alle brylluper i kongehuset og har kun uttalt seg positivt om de… Read more »

Pleym Christensen
Pleym Christensen
17 years ago

Det er riktig at hvem som helst kunne sagt dette fra kongehuset. Men det er Haakon som sier det, og det er veldig aktuelt iom. Levende Ord-markeringen til Hagen.

Hagen vet når høflighet og kutyme sømmer seg i forhold til kongehuset. Så gratulasjoner betyr lite i denne sammenheng.

Hagen skiller kanskje ikke, men han vet veldig godt at mange eldre velgere har et annet syn på den yngre generasjon (som nevnt tidligere). Hagen er mer enn noe en stemmemaksimerer.

Fra arkivet