Ukategorisert

Vil overvåke sentrum

Alta FrP fremmer forslag om at kommunen skal ta initiativet til videoovervåkning av Alta sentrum på kvelds – og nattetid. Hvis kommunestyret ikke stopper dette forslaget bør Datatilsynet være den som setter foten ned.

Det er Altaposten som publiserer forslaget fra Fremskrittspartiet og FrP-politikeren Claus Jørstad.

Forslaget er drastisk. I første omgang ser Alta FrP at det på grunn av kostnader er mest realistisk med såkalt passiv overvåking. Det vil si kamera som fortløpende fester det som skjer på tape, og at opptakene i ettertid kan spilles av for å få innsikt i episoder som skulle oppstå. Drømmen er likevel å få til aktiv overvåkning der noen til enhver tid følger med og analyserer det som framkommer på skjermene. Dermed kan det aktiviseres inngripen når det oppstår hendelser som krever dette.

Forslaget rører skribenten innerst i hjerteroten. Alta FrP og Claus Jørstad står for et samfunnssyn de fleste av oss tar avstand fra. Denne politiske grupperingen må ha sett for mange amerikanske actionfilmer. Ikke alle prinsipper fra underholdningsbransjen bør overføres til det virkelige liv.

De aller fleste av oss er for å bekjempe kriminalitet eller uønskede handlinger. Likevel skal ikke kriminaliteten bekjempes for enhver pris. Det er viktig å holde igjen på noen områder, blant annet på overvåkningen. Forslaget fra Alta er svært ytterliggående og bør stoppes for enhver pris.

Personvernet er svært viktig. Hvis forslaget blir en realitet, noe Liberaleren håper ikke skjer, kan mange av opplysningene som samles inn bli brukt til andre ting. Det er betenkelig, svært betenkelig og bør være et viktig argument for Datatilsynet som bør sette foten ned. Vi har allerede mer enn nok av overvåkning i samfunnet. Vi trenger ikke mer overvåkning som utfordrer personvernet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer