Ukategorisert

Homofile akseptert som foreldre

Endelig ser det ut til at homofile skal bli akseptert som foreldre, på lik linje med heterofile. Kanskje på tide, når anslagsvis 20.000 barn lever med homofile foreldre.

I helgen gav Aps leder Jens Stoltenberg beskjed via Dagsavisen om at Ap vil støtte et privat forslag fa Siri Hall Arnøy (SV) om å tillate homofile å adoptere på lik linje med andre. Tidligere har SV, SP og Venstre avklart at de er for homofiles adopsjonsrett. Når Ap nå er på linje, mangler en håndfull representanter på sikre forslaget flertall. 5 av Høyres folk på Stortinget har signalisert støtte – og dermed er det flertall. Muligens vil også flere fra Høyre støtte forslaget når det kommer opp til avstemning.

La oss håpe at KrF ikke tar noen regjeringskrise på dette forslaget. KrF har sittet i regjering og administrert både abortloven og partnerskapsloven. Derfor bør det ikke by på flere problemer å administrere også en lov om adopsjonsrett.

Homofile har fra før av rett til stebarnsadopsjon (rett til å adoptere ektefelle/samboers biologiske barn fra tidligere forhold). Til tross for denne retten, har det vært vanskelig å ja på konkrete søknader.

Anslagsvis 20.000 norske barn har homofile som foreldre, og lever sammen med dem. Likevel har motstanderne av homofiles adopsjonsrett vegret seg for å akseptere forslaget. Noen har naturligvis brukt sedvanlige religiøse eller biologiske argumenter; det er i strid med Bibelen at andre enn mann og kvinne kan være foreldre – og et barn har godt av foreldre av forskjellig kjønn.

Efterhvert er det blitt vanskeligere å komme med slike argumenter. Barn vokser bl.a opp med enslige foreldre, og disse får mye bl.a økonomisk bistand fra det offentlige. Også lovgiverne er blitt oppmerksomme på at homofile er kreative nok til å skaffe seg barn på den vanlige måten. Uten at de som er mest mot at homofile skal kunne betraktes som foreldre har tatt til orde for bruk av barnevern, fosterforeldre eller annen statlig inngripen. Dette har alltid forundret meg, men da kan vel ikke homofile være så ille som foreldre likevel?

Da jeg i FpU/FrP deltok i kampen for partnerskapsloven var det ofte et argument at hvis man aksepterte partnerskapsloven ville adopsjonsrett bli neste tema. Helt korrekt. Men disse to temaene burde kunne holdes hver for seg. Og det ble de da også. Partnerskapsloven ble vedtatt, fordi H og FrP stilte sine representanter fritt (som vanlig er, i verdispørsmål).

Nå er det blitt betydelig verre å være homofob, i hvert fall for politikere. Det så vi da den nye KrF-lederen Dagfinn Høybråten nektet å svare på hvorfor hans lokale menighet diskriminerte homofile. Han påsto det ikke var en politisk sak.. Og det skal vi høre fra partilederen til en statsminister som hele tiden fremholder at de er partiet med ”verdian”..

I dag er foreldre ikke bare noe man er som heterofilt gift. Samboende, skilte, gjengifte etc. etc er foreldre. Noen er blitt det på naturlig måte, andre har sloss for adopsjonsrett – og fått det. Hvis lovforslaget til Siri Hall Arnøy går gjennom, er den siste skansen falt. Og godt er det. Det er ikke mulig i et demokrati å hindre personer å bli foreldre på vanlig måte – og når motstanderne av adopsjonsrett for homofile fremholder at de kun tenker på barnets beste, så er svaret fra oss som er tilhengere; ja, det gjør vi alle sammen. Seksuell legning gir ingen garanti for at man er god forelder – like lite som at man sies å være dårlig forelder. Derfor bør homofile pga. sin legning heller ikke utelukkes som foreldre. Det er den enkelte person/det enkelte par sin egnethet som må vurderes.

Det finnes nok av barn som trenger et godt hjem, og gode foreldre. Dèt må være utgangspunktet.

Avslutningsvis vil jeg dele en negativ opplevelse med leserne, som har med adopsjonssaken å gjøre, og Stoltenbergs påstand om at Ap ikke har ”snudd”; Det var en skoledebatt på Mork vgs i Eidsvoll, den siste debatten på skolene i Akershus før 1995-valget. Fra salen kom det spørsmål om synet på partnerskapsloven, og på adopsjonsrett. Venstres Ole Jørgen Persson satt i kommunestyret i kommunen, og var åpen homofil. Dette fortalte han i debatten, og hevdet de samme synspunkter som i denne kommentaren. Han fikk stygge kommentarer og tilrop gjennom resten av debatten. Sverre Myrli fra Ap var på sitt partis vegne stolt av partnerskapsloven, men sa at homofil adopsjonsrett ikke var noen aktuell sak, og han var personlig imot dette.
Jeg sa at jeg også var stolt av at liberalistene på Stortinget hadde skaffet flertall for loven om homofile partnerskap, og at vi også var rede til å støtte homofil adopsjonsrett. Og samtidig sa jeg at blant tilhørerne fantes ungdom som var usikre på sin legning, og lengtet efter noen å betro seg til – men reaksjonen på Perssons innlegg sikkert hadde skremt dem. Salen likte ikke det de hørte.

I Dagsavisen avviser Jens Stoltenberg at Ap har snudd i spørsmålet om homofil adopsjonsrett, men saken er at 9 av fylkeslagene har konkludert positivt, før partiledelsen nå kommer efter.

Med tanke på den sørgelige debatten på Mork vgs i høsten 1995 er jeg glad for at Sverre Myrli, fylkesleder i Akershus Arbeiderparti ikke fikk rett i at homofil adopsjonsrett er uaktuelt.

Mest lest

Arrangementer