Ukategorisert

Kvalmende av Bastesen

Maken til uttalelser fra en stortingsrepresentant skal du lete lenge etter. Steinar Bastesen viser sin sanne side der toleranse er et ord som må slås opp i fremmedordboka. Bastesen er fordomsfull, og beviser det gjennom dagens uttalelser.

Liberaleren har gjennom mange år jobbet for at homofile skal kunne adoptere barn. Så lenge politikerne ikke vil oppheve ekteskapslovgivningen er det naturlig å innta det standpunktet vi har tatt. Vi er heldigvis ikke alene. Flere og åpner for muligheten for homofile til å adoptere barn. Spørsmålet kan faktisk få flertall i Stortinget i løpet av kort tid. Dermed føler vi oss ikke som et lite mindretall i dette spørsmålet, slik vi ofte gjorde tidligere.

Selv om mange ønsker endringer for å fjerne dagens diskriminering er det ikke alle som er enig eller bruker gode argumenter mot endringene som forhåpentligvis kommer. Stortingsrepresentant Steinar Bastesen er en av disse.

I Avisa Nordland skyter han fra hofta mot de som har en homofil legning. Han kaller livsstilen skummel, rar og merkelig. Bastesen mener homoadopsjon vil sprenge så mange grenser at det på sikt kan føre til ondskap satt i system.

Det hadde vært greit å vite hva han mener med uttrykket ”ondskap satt i system”. Det er sterke ord fra en stortingsrepresentant. Så sterkt at skribenten blir kvalm av å registrere Bastesen sine utrangerte meninger og holdninger.

Det er ikke slik at det mest naturlige for et barn er å ha en mor og en far. Mange lever utenfor de normene stortingsrepresentanten snakker om. Det er merkelig at han ikke har fått med seg dette. Hvorfor har ikke Bastesen foretatt seg noe ovenfor de ungene som i dag lever med homofile foreldre? Uttalelsene må være hjerteskjærende for alle som rammes av hans uvitenhet.

Liberaleren er glad for at Kystpartiet kun har en representant i nasjonalforsamlingen. Den politiske debatten trenger ikke slike uttalelser som Bastesen kommer med. Han er full av fordommer og forhåpentligvis drukner hans meninger når Stortinget skal ta stilling til dette spørsmålet på slutten av denne valgperioden. Bastesen må ikke bli premissleverandør. Saken er for alvorlig til det.

Homofile kjemper for retten til å bli vurdert som adoptivforeldre på linje med heterofile par og enslige. Liberaleren mener de bør få denne retten.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer