Ukategorisert

Fritt spillerom for drosjene

Det går mot liberalisering av drosjenæringen. Samferdselsminister Torild Skogsholm vil endre noen paragrafer i den såkalte «yrkestransportloven», og hun bør velsignes for disse endringene.

Liberaleren hadde helst sett en drosjenæring helt fri for reguleringer. En næring der hvem som helst kunne etablere seg uten noen former for konsesjoner eller tillatelser. Så langt er politikerne ikke villige til å gå, heller ikke samferdselsminister Torild Skogsholm.

Konkurransetilsynet er langt på vei enig med Liberaleren om behovet for å liberalisere næringen. Så mange som mulig bør få konsesjon. Dermed kan nye aktører etablere seg, og det blir mer konkurranse, noe vi forbrukere tjener på.

Norges Taxiforbund er dessverre imot forslaget til statsråden. De vil spesielt beholde kjøreplikten som de mener er viktig for distriktene. Forbundet driver utstrakt lobbyvirksomhet mot både lokalpolitikere, fylkespolitikere og sentrale myndigheter for å få til så små endringer som mulig.
I følge Radionordkapp.no har foreningen i Finnmark innkalt ordførerne til møte for å debattere saken. Forhåpentligvis får de ikke politisk støtte for å opprettholde reguleringene av ei næring som skriker etter å bli modernisert.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer