Ukategorisert

Uthalingstaktikk mot homofiles adopsjonsrett

Dagbladet har på en uke hatt 3 ledere om samme tema – og demonstrerer forskjellige standpunkter til samme sak. Om adopsjonsrett for homofile.

I dagens leder skriver Dagbladet at avisen i motsetning til Barneombudet mener tiden er moden for at homofile skal kunne vurderes som adoptivforeldre. Avisen omtaler forskning på barn som lever i en homofil familiesituasjon, som viser at man ikke lider noen overlast. Dagbladet mener at fordommer mot homofili fortsatt skal brytes ned.

Lederskribenten finner grunn til å gjenta at barnets beste må stå i sentrum, og gjentar sin advarsel mot å gjøre dette til en rettighetskamp for homofile.

Men å påstå at rettighetskampen er utgangspunktet for Siri Hall Arnøys forslag kommer helt an på hvilke briller man ser forslaget med. Det standpunktet Dagbladet i dag har, er jo nettopp det samme som i forslaget fra SV-representanten.

Kanskje greit om lederskribenten hadde tatt seg tid til å lese forslaget, istedenfor å skrive 3 lederartikler om samme sak – der man gradvis beveger seg til å ha samme mening som Arnøy. Som forøvrig kommenterer debatten om forslaget hennes i Dagbladet.

Liberaleren ønsker Dagbladet velkommen efter.

Dagsavisen og flere andre aviser har på lederplass gitt uttrykk for forståelse for at politikerne vil ha bedre tid til å se på forslaget fra Arnøy. Dagsavisen påpeker noe vi kan si oss helt enige i: Utsettelsen må ikke bidra til at de homofile ikke får retten til å bli vurdert som adoptivforeldre på lik linje med heterofile.

Det er en snikende følelse av at alle som nå tar til orde for utsettelse av forslaget fra Siri Hall Arnøy egentlig kjøper seg tid til å bearbeide nok stortingsrepresentanter til å stemme ned hele forslaget. Da kunne jo SP-lederen og andre være ærlige nok til å si det.

SP gjorde sitt vedtak med samme innhold som forslaget fra Arnøy med knappest mulig flertall. Ingen blir overrasket over at noen av SP-gruppen bryter ut når forslaget skal stemmes over. Også i Ap er det motstandere. H og FrP pleier å fristille sine representanter i saker som har med verdispørsmål å gjøre (f.eks abort og partnerskapsloven). At ja-representanter fra disse partiene kan oppveie nei-representantene i AP og SP kan dermed bidra til at forslaget likevel oppnår det flertallet det på papiret (i partiprogrammene) har.

Carl I. Hagen vil unngå at flokken hans fristilles i denne saken. Han ser ingen grunn til at FrPs representanter skal fristilles. Han frykter vel resultatet (som da gruppen ble fristilt da partnerskapsloven skulle vedtas – og hver tredje FrP-representant på Stortinget stemte for loven – som ble vedtatt med en stemmes overvekt i Lagtinget).

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer