Ukategorisert

Å spå om fremtiden

En professor spår at muslimene vil være i flertall i Europa innen århundrets slutt. Hvilke muslimer er det han snakker om?

Nettavisen referer i dag til en uttalelse fra professor Bernhard Lewis, en ekspert på islam. Han mener at Europa i løpet av 100 år vil ha en befolkning der muslimene er i flertall. Grunnen er at muslimene gifter seg tidlig og får mange barn, i motsetning til europeerne. Han er også kjent for å spå at verden står oppe i en kamp mellom sivilisasjoner.

Lewis kjenner sikkert til ordtaket om at det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden. Det refereres ikke til om Lewis er spesielt bekymret for muslimer generelt, eller fundamentalister spesielt.

Jeg lurer på om han har brukt fødselsstatistikk for førstegenerasjons muslimer, og bare fremskrevet denne fødselsraten for hver generasjon. Og om han har tatt fallende tall for innvandring med i betraktningen. De fleste europeiske land har en langt strengere politikk for innvandring enn for få år siden. Schengensamarbeidet har bidratt til dette. Også økonomisk krise, arbeidsledighet og dyre sosiale velferdsordninger har bidratt til å stenge grensene.

Glemmer han at fødselstallene går ned i nye generasjoner? At muslimske kvinner utdanner seg og deltar i yrkeslivet, og dermed får et livsløp som ligner på hva europeiske kvinner for øvrig har?

Spiller det noen rolle hvor mange muslimer som bor i Europa? Eller er det viktigere å se på hvilke verdier den enkelte muslim har? For meg spiller det ingen rolle om min nabo er kristen eller muslim – eller jøde for den saks skyld. Men det spiller en rolle om naboen min heter Enevald Flåten, Osama bin Laden eller Ariel Sharon.

Bernhard Lewis bidrar ikke til toleranse, samarbeid og forståelse. Han bidrar til å spre fordommer, fremmedfiendtlighet og konflikt.

Leseren kan selv velge hva hun foretrekker.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer