Ukategorisert

Foreslår Svalbard-skatt i Vardø

Hvis det innføres Svalbard-skatt i ”arctic-sone” betyr det at Vardø får såkalt Svalbard-skatt. En klar fordel for dette lille lokalsamfunnet, men det vil bety et betydelig konkurransefortrinn i forhold til resten av landet.

Vardø er en kommune som har slitt fryktelig det siste tiåret. Flere ganger har kommunen fått politiske gaver fra sentralt hold for å stabilisere bosetningen. Fortsatt arbeides det for å gi Vardø-samfunnet bedre rammevilkår.

I løpet av høsten skal Kristelig Folkeparti sentralt utrede hva innføring av Svalbard-skatt i arctic-sone vil innebære. Holdningen til et slikt særtiltak oppfattes som interessant, sier leder for KrF i Vardø, Bernt Rosanoff til avisen Finnmarken.

Det vil være et voldsomt konkurransefortrinn med så lav skatt for en enkel kommune at skribenten har problemer med å forsvare et slikt tiltak, til tross for mitt ønske om lavere skatter og avgifter. Stortinget bør redusere skattenivået, men det bør være en generell reduksjon som kommer alle til gode, ikke bare enkelte kommuner. Svalbard-skatt i Vardø vil bety døden for nabokommunene i Øst-Finnmark.

Finnmark og Nord-Troms har i dag tiltakssonen med gode virkemidler som resten av landet ikke nyter godt av. Tiltakssonen bør videreutvikles, men minst like viktig er det at andre deler av Norge også får nyte godt av lavere skatter og avgifter. Særtiltak for enkelte områder skaper ulike konkurransevilkår. Det bør ikke være en politisk oppgave å skape skjev konkurranse mellom ulike aktører.

Med dagens sentralstyring av kommunene skal politikerne være forsiktig med behandle kommunene ulikt. Det vil gi svært urettferdige utslag, noe alle vil få se dersom myndighetene gir Vardø så lav skatt som Svalbard-skatten indikerer.

Mest lest

Arrangementer