Ukategorisert

Foreslår Svalbard-skatt i Vardø

Hvis det innføres Svalbard-skatt i ”arctic-sone” betyr det at Vardø får såkalt Svalbard-skatt. En klar fordel for dette lille lokalsamfunnet, men det vil bety et betydelig konkurransefortrinn i forhold til resten av landet.

Vardø er en kommune som har slitt fryktelig det siste tiåret. Flere ganger har kommunen fått politiske gaver fra sentralt hold for å stabilisere bosetningen. Fortsatt arbeides det for å gi Vardø-samfunnet bedre rammevilkår.

I løpet av høsten skal Kristelig Folkeparti sentralt utrede hva innføring av Svalbard-skatt i arctic-sone vil innebære. Holdningen til et slikt særtiltak oppfattes som interessant, sier leder for KrF i Vardø, Bernt Rosanoff til avisen Finnmarken.

Det vil være et voldsomt konkurransefortrinn med så lav skatt for en enkel kommune at skribenten har problemer med å forsvare et slikt tiltak, til tross for mitt ønske om lavere skatter og avgifter. Stortinget bør redusere skattenivået, men det bør være en generell reduksjon som kommer alle til gode, ikke bare enkelte kommuner. Svalbard-skatt i Vardø vil bety døden for nabokommunene i Øst-Finnmark.

Finnmark og Nord-Troms har i dag tiltakssonen med gode virkemidler som resten av landet ikke nyter godt av. Tiltakssonen bør videreutvikles, men minst like viktig er det at andre deler av Norge også får nyte godt av lavere skatter og avgifter. Særtiltak for enkelte områder skaper ulike konkurransevilkår. Det bør ikke være en politisk oppgave å skape skjev konkurranse mellom ulike aktører.

Med dagens sentralstyring av kommunene skal politikerne være forsiktig med behandle kommunene ulikt. Det vil gi svært urettferdige utslag, noe alle vil få se dersom myndighetene gir Vardø så lav skatt som Svalbard-skatten indikerer.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Nordmenn minst liberalistiske på to tiårNordmenn minst liberalistiske på to tiår
  Høyresiden må ta hovedansvaret for at nordmenn er blitt mer positive til statlig innblanding og reguleringer og mer negative til privatisering.
 • KommunazismenKommunazismen
  Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.
 • Hvorfor skal du bry deg om kvinnedagen?Hvorfor skal du bry deg om kvinnedagen?
  Det blir mindre undertrykkelse i verden når kvinner har de samme individuelle rettigheter som menn.
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
 • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
  Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.
 • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
  Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.
 • Tenk om det ikke fantes noen landTenk om det ikke fantes noen land
  Det er ikke så mange år vi har trengt pass for å krysse landegrenser.