Ukategorisert

For mye forkynnelse i NRK

Hvordan er privat radio eller fjernsynskanal drives bør bestemmes av eierne, men det blir annerledes med NRK siden den institusjonen er finansiert gjennom skatt og eies av staten.

Skribenten er en av de som hver eneste morgen våkner til Andakten på NRK 1. Hver dag litt over klokken åtte er det en eller annen som forkynner det kristne budskap. Noen ganger kan lyttingen være interessant ettersom spennende spørsmål og problemstillinger stilles. Andre ganger er programmet helt meningsløst. Spesielt vil de som ikke regner seg som kristen måtte reagere på at kristendommen har så sentral plass i NRK sine morgensendinger.

Vi lever i et flerkulturelt samfunn der det finnes mange som tror på andre ting enn det som forkynnes i Andakten i NRK radio. Dette bør NRK ta hensyn til. Enten ved å slippe til andre religioner i langt større grad eller kutte livssynsprogrammene. Skribenten har sans for det siste alternativet ettersom private aktører kan dekke dette behovet.

I henhold til konsesjonskrav finnes det programmer som ivaretar kristendommen også i andre kanaler. Staten har pålagt kanalene en viss mengde livssyn, noe som er en av ulempene med konsesjonsordningen. Likevel er det ingen som når NRK til knærne når det gjelder markedsføring av kristendommen. Ingen andre har så mye forkynnelse i sine sendinger som NRK, i hvert fall ikke på nasjonalt plan. Dette bør statskanalen gjøre noe med.

NRK bør ikke være en talsmann for den kristne tro. Institusjonen bør behandle alle religioner likt. Det gjøres best gjennom å redusere antall livssynssendinger. Den tradisjonelle morgenandakten bør fjernes fra kjøreplanen. Politikerne bør sørge for at statskanalen blir en kanal for absolutt alle som finansierer den. Det er den ikke i dag, til det er forkynnelsen av kristendommen for sterk.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer