Ukategorisert

With advarer mot skattelettelser

Tidligere nestleder i Kristelig Folkeparti, Odd Anders With, ber partiet holde igjen i den økonomiske politikken i statsbudsjettet for 2005. With ønsker ikke betydelige skattelettelser, til tross for løftene i Sem-erklæringen.

Det er selvsagt ikke sikkert at KrF følger rådet fra With. Han er ikke sentral i partiet lengre, men jobber som lokalpolitiker i Trondheim. Takk og pris for at han ikke råder i den sentrale ledelsen. Han tar nemlig feil. Regjeringen bør gi betydelige skattelettelser i 2005. Neste år bør stå i skattelettelsens tegn.

–Hvis skattelettelsene ikke blir moderate og får en god nok sosial profil, så bør KrF sette ned foten, sier With, uten å ville tallfeste eller konkretisere hva han legger i dette, skriver Dagsavisen.

Det er synd KrF-politikeren ikke vil tallfeste eller konkretisere sitt utspill. Det hadde vært enklere å forholde seg til et tall. Det hadde også vært interessant å vite om toppene i KrF har den samme holdningen som lokalpolitikeren fra Trondheim. Hvis så er tilfelle er det meningsløst å ha KrF i regjering. Poenget med en regjeringsdeltakelse må være å føre en ny politikk på flere områder i forhold til tidligere, også på det økonomiske området.

Liberaleren forventer at regjeringen følger opp løftene fra Sem-erklæringen. I samarbeidsavtalen mellom Høyre, Venstre og KrF ble vi lovt 31 milliarder i lettelser denne stortingsperioden. 19 milliarder er gitt, men det mangler fortsatt 12 milliarder kroner for å oppfylle løftene fra partienes egen avtale. De pengene forventer vi kommer på plass i statsbudsjettet for 2005. Alt annet vil være et løftebrudd!

For oss liberalister er skatt mer enn et økonomisk virkemiddel for å få fart i økonomien. Å redusere skatter og avgifter er å gi folk tilbake mer av sin frihet. Å fjerne konkrete skatter og avgifter er å redusere statens virkemiddelapparat som brukes til å innskrenke individenes frihet. Derfor bruker vi ofte mottoet ”skatt er tyveri”.

Vi krever at Samarbeidsregjeringen gjør hva de kan for å redusere tyveriet. Det vil bli vanskelig for Høyre å gå til valg på mer skattelettelser neste år dersom løftene fra Sem-erklæringen ikke innfris. Den politiske troverdigheten reduseres ned til frysepunktet, og det kan verken Høyre, Venstre eller KrF være tjent med.

Mest lest

Arrangementer