Ukategorisert

Stygge virkemidler brukes

Det er ikke en seier for ytringsfriheten, demokratiet og åpenheten at den arabiske fjernsynskanalen al-Jazeera måtte stenge sitt Bagdad-kontor i tretti dager.

TV-kanalen har fått mye kritikk og mange beskyldninger for sin dekning av de mange hendelsene i Irak. Den USA-vennlige overgangsregjeringen har ment at fjernsynskanalen har oppfordret til vold gjennom sin dekning.

Stengingen er i strid med de løfter som er gitt om en ny fremtid med ytringsfrihet og åpenhet. Inngripen i al-Jazeera drift er totalitært, og helt motsatt av de verdier en skulle tro Irak ville bygge sin fremtid på.

En stat skal ikke ha rett til å blande seg inn i den redaksjonelle dekningen av ulike hendelser. Det er ikke en statlig oppgave å redigere media slik overgangsregjeringen i Irak legger opp til. Hvem har gitt myndighetene fasitsvaret på hva som er god og dårlig dekning av en konflikt?

I krig og kamphandlinger er ofte sannheten det første som dør. I lag med flere andre fjernsynskanaler har blant annet al-Jazeera sørget for propaganda for å fremheve sitt syn. Det bør de ha rett til, selv om mange av oss føler avsky for propagandaen som serveres.

Mest lest

Arrangementer