Ukategorisert

Meyer vil lage en enklere hverdag

Skal politikerne klare å lage en enklere hverdag for folk flest må mange lover og forskrifter avvikles. Folk må få mer frihet til å styre eget liv.

Siden statsråd Morten A. Meyer tiltrådte i regjeringen har han markert seg på å modernisere offentlig sektor. Det er ikke uten grunn han har fått tittelen moderniseringsminister i Samarbeidsregjeringen. En slik tittel bør forplikt. Han har en voldsom oppgave med å gjøre Norge enklere.

Meyer er representant for den åttende regjeringen på rad som har hatt modernisering, forenkling og fornyelse som mål. Men tidligere har ingen lykkes spesielt godt med å gjøre hverdagen enklere for folk flest. Derfor er skribenten skeptisk også til denne ministeren. Først og fremst fordi han bruker feil medisin i kampen om å forenkle Norge.

Statsråd Morten A. Meyer tror han oppnår sitt mål med å bygge ned byråkratiet, korte ned på saksbehandlingstider gjennom å utvikle en felles elektronisk portal som skal vise vei til alle offentlige tjenester i Norge. Dette skal skje innen våren 2005. I følge adressa.no har statsråden vært i Trondheim for å lære av flere prosjekter som har vært vellykket. Både ”eTrøndelag” og ”Det digitale Trøndelag” er foregangstiltak statsråden vil lære av.

Det er en god tanke at det offentlig sektor samler all informasjon på internett. Informasjon som er lett tilgjengelig og enkel å bruke. En slik portal vil være positiv for folk flest. Spørsmålet er om den vil gjøre Norge spesielt mye enklere?

En offentlig portal vil ikke fjerne lover og forskrifter. Det betyr at folk flest fortsatt må forholde seg til lover, regler, saksbehandlere og saksbehandlingstid. Vi må sannsynligvis fortsatt ha kontakt med offentlig sektor, selv om det vil skje på en ny måte i forhold til dagens praksis. Med Meyers tanker slipper vi å trappe opp på ”kontoret” så ofte som i dag, men vi må opprettholde kontakten gjennom den nye teknologien. Først om noen år vil vi vite om kongstanken slår til, om vi får et enklere Norge. Skribenten er i tvil.

Liberaleren ville ha modernisert offentlig sektor med å fjerne mange lover og regler. Ved å redusere offentlig sektor og gitt borgerne mer makt og innflytelse over eget liv. Økt frihet er nøkkelordet for en enklere hverdag. Det er vanskelig, om ikke helt umulig, å se at moderniseringsministeren sine planer går i disse baner. Det er beklagelig, og det betyr at også neste regjering vil ha modernisering, forenkling og fornyelse som målsetning for sitt arbeid.

Tags:

Mest lest

Arrangementer