Ukategorisert

Advarer mot reklamen

Hvis Rød Ungdom, RU, får bestemme vil det i fremtiden være advarsler på reklamen. Tekster som ”denne reklameplakaten er retusjert og kan føre til komplekser og dårlig sjøltillit” eller ”retusjerte bilder er ytterst skadelig for deg og dine omgivelser” kan komme til å pryde bildetekstene.

–Reklamen vi ser på TV, i magasiner, musikkvideoer, aviser og reklameboards, viser oss et falskt og direkte usunt ideal. Vi krever advarselsmerking på reklamen, på samme måte som på sigaretter, sier Åse Garten Galtrud, nestleder i Rød Ungdom, i en pressemelding.

Det er vanskelig å ta dette utspillet og forslaget alvorlig. Rød Ungdom sier ingen ting om hvordan de vil regulere ”reklamebransjen” for å kunne gjennomføre sitt forslag. Dagens marked lar seg ikke regulere slik at det blir advarsler på reklamen. Hvis forslaget skal være mulig å gjennomføre, må vi ha en stat som aktivt går inn å sensurer ulike budskap. Kun et fåtall ytterst på venstresiden ønsker en så stor grad av statlig styring som bryter med mange friheter liberalister tar som en selvfølge.

I Klassekampen kommenterer stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen, SV, utspillet. Hun burde ha vært negativ til utspillet, men gir Rød Ungdom vann på mølle med å erklære seg som tilhenger av ulike måter å regulere dette på. Det er synd. Også Thorkildsen vil få problemer med gjennomføringen av et slikt inngrep i en bransje som allerede har for mange restriksjoner.

For mange unge kan det sikkert være usunt at fokuseringen på det såkalt falske kroppsidealet er så stort. Det er likevel snakk om holdninger, og ikke reguleringer, slik venstresiden tar til ordet for. Ungdom må lære at mye som vises er glansbilder. Disse glansbildene blir en ikke kvitt gjennom et strengere lovverk.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer