Ukategorisert

Protest mot kopisperre!

Forbrukere mot kopisperre er en underskriftskampanje med en målsetting om å få platesleskapene, og først og fremst EMI, til å slutte å gi ut plater med kopisperre.

Bruken av kopisperrer («Copy Controlled») på plateutgivelser blir stadig mer vanlig. Disse sperrene hindrer kjøperen i å ta kopier til eget bruk han eller hun har rett til. Oppslag i Aftenposten forteller om ødelagte avspillere grunnet teknologien som brukes på disse platene. Det har i den siste tiden dukket opp en rekke utspill mot bruk av kopisperrer. Nå er det på tide at forbrukerne samler seg og sier fra at kopisperrer ikke tolereres.

Forbrukere mot kopisperre er en underskriftskampanje som har til hensikt å si i fra til plateselskapene, og spesielt EMI, som er det ivrigste selskapet til å tilby slike plater, at vi ikke støtter plater merket «Copy Controlled», vi boikotter dem.

Undertegnede har selv kjøpt fire plater fra EMI med kopisperre, og ingen fungerer tilfredstillende i min DVD-spiller. De hakker og knirker. Jeg har derfor besluttet å boikotte disse platene.
Begeret ble nådd da det ble kjent at Janove Ottesens kommende debutsoloplate, «Francis’ Lonely Nights», trolig blir utgitt med kopisperre. Dette er en plate jeg har gledet meg til, men som jeg altså boikotter. Dette svir. Det er derfor denne kampanje er satt i gang.

Målet med kampanjen er å påvirke EMI slik at «Francis Lonely Nights» ikke blir utgitt med kopisperre, og videre at EMI og andre selskap ikke gir ut flere plater med kopisperre.

(Pressemelding fra Henning Klokkeråsen, Forbrukere mot kopisperre)

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
QIQrrr
QIQrrr
17 years ago

Kopisperrer er en naturlig konsekvens av at artister og plateselskaper taper store summer som følge av tyveri gjennom piratkopiering.

At en enkelt CD-spiller påstås ødelagt som følge av dette bør være produsenten av nevnte spillers ansvar, ikke artistens eller plateselskapets.

Uansett, opphavsrettslig materiale er privat eiendom og slik eiendom er det den enkeltes rett å beskytte den tid slik eiendomsrett ikke ivaretas av rettssystemet.

Mette-Monica E.
Mette-Monica E.
17 years ago

Je e itte enig med dokk i det! Je syns vi forbrukera betale nok som det er førr platan-så skal vi betal meir i tillegg??!! Det e jo hårreisandes…

Eiendom? Ka dere snakke om?!

QIQrrr
QIQrrr
17 years ago

Jeg regner med at det Mette-Monica E. skriver er ment som en spøk? Hvis du synes musikk blir for dyrt så kjøper du ikke, deretter bestemmer markedet om prisene faller til et nivå du synes er bekvemt. Eiendomsretten til musikken er uomtvistelig. Det betyr at det du skaper kan du prissette selv, deretter bestemmer markedet hvorvidt det finnes kjøpere. Elementært. Hvis man kopierer musikk ulovlig undergraver man verdiskapningen artisten har skapt…dette er et brudd mot subjektets rettigheter. At det finnes ambulerende argumenter og en generell motvilje mot eiendomsrett tilsier kun at enkelte ønsker å tilrive seg verdier de ikke har… Read more »

Ragnhild
Ragnhild
17 years ago

Tja, sier meg enig med Mette-Monica her…det er faktisk alt for dyrt. Ta f.eks. her om dagen: skulle kjøpe meg en CD med Cowboy-Laila, og tror dere ikke neimen at den CD’n kosta meg over 200 spenn! Nei, få ned prisene sånn at vi alene-mødrene som lever på bidrag og trygd kan leva vi’ å!

Ragnhild, Oslo

Asgeir
Asgeir
17 years ago

En forbruker har ein lovbeskytta rett på å kunne framstille kopier til privat bruk. Dvs at eg kan konvertere mine cd-er (min kopi av åndsverket) til mp3 e.l. så mange ganger eg vil, så lenge dette ikkje kjem i strid med åndsverksinnehavaren sine komersielle interesser. Å hindre denne retten er lovstridig, og burde prøvast for retten. Åndsverksloven § 12: Når det ikke skjer i ervervsøyemed, kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk. Slike eksemplar må ikke utnyttes i annet øyemed. … Gjelder det musikkverk eller filmverk, kan fremstillingen av eksemplar ikke utføres ved fremmed hjelp som… Read more »

Foo
Foo
17 years ago

Opphavsrett er ikke eindomsrett. Hva babler du om?

Fra arkivet