Ukategorisert

EU beskytter seg selv

Den Europeiske Unionen er ikke et eldorado for alle oss som elsker frihandel. Også EU opptrer proteksjonistisk for å beskytte eget næringsliv.

–Like før helgen vedtok EU-kommisjonen å innføre importkvote på norsk laks på 163 997 tonn. Tiltakene gjelder for fersk og frossen hel fisk og fersk og frossen filet, det vil si det aller meste av lakseeksporten til EU. Selger Norge laks utover kvoten, blir det straffetoll på rundt 18 prosent (522 euro pr. tonn for rund laks og 722 euro pr. tonn filet). Tiltakene ble iverksatt fredag 14. august og gjelder frem til 6. februar neste år, opplyser avdelingsdirektør Astrid Holtan i Fiskeridepartementet til Aftenposten.

Det er en uting at tiltak iverksettes for å beskytte eget næringsliv. Det er en uting om det skjer i Norge, i EU eller i andre land. Handel bør skje uten hensyn til landegrenser.

Statsråder i Samarbeidsregjeringen reagerer på tiltakene fra EU. Det med god grunn. Likevel kunne norske politikere ha gått i seg sjøl i mye større grad. Heller ikke våre politikere oppmuntrer til en helt fri handel uten restriksjoner. Importvernet er betydelig for å beskytte det norske næringslivet.

Alle politiske restriksjoner på handel bør oppheves. Ingen land bør ha rett til å lage regelverk som ekskluderer noen fra et marked. På dette området har både EU og Norge en stor jobb å gjøre.

Vi sier ja til et fritt marked!

Mest lest

Arrangementer