Ukategorisert

La folk satse der de vil

Norsk lotterilovgivning bør liberaliseres slik at spill eller pengesatsing på aktiviteter som World Games Inc blir lovlig. Hva folk bruker egne penger på er en privatsak, og ikke et spørsmål myndighetene bør engasjere seg i.

Valgmulighetene for ulike spill, også pyramidespill som strider mot norsk lovgivning, er stor. Mange deltar med egne penger på de ulike aktivitetene. Mest kjent de siste årene er World Games Inc, uten at skribenten påstår at dette er et pyramidespill.

Lotteritilsynet sine hjemmesider kan vi lese at tilsynet for andre gang på tre måneder blir nektet å observere på et møte i regi av World Games Inc i Oslo. Ikke så rart ettersom både myndighetene og Lotteritilsynet gjør hva de kan for å bekjempe slik virksomhet.

Hva folk helt frivillig gjør med egne penger bør være en privatsak. Hvis noen vil satse penger på World Games Inc eller andre virksomheter må det tillates. Det er uforståelig at politikerne prøver å regulere dette området. Det er for så vidt hyggelig for en liberalist å registrere at kampen mot slik virksomhet ikke har vært vellykket. Det svarte markedet er enormt!

Liberaleren tar ikke stilling til om World Games Inc bryter med norsk lovgivning eller ikke. Vi registrerer statens kamp mot virksomheten, og mener aktiviteten bør tillates.

Forbudet mot markedsføring og etablering av denne typen virksomhet er ikke en suksess. Istedenfor hvite penger og en stor grad av åpenhet skjer det meste ”under jorden”. Både markedsføring og pengestrømmen forblir svart. Det er rart myndighetene ikke prioriterer at det hele skjer i kontrollerte former, noe en liberalisering vil sørge for. Denne saken er nok et bevis på at forbudslinjen ikke fungerer. Det er merkelig at politikerne ikke tar dette innover seg.

Tags:

Mest lest

Arrangementer