Ukategorisert

Dokumentavgiften bør fjernes

Denne avgiften ble i sin tid innført for å sikre infrastruktur som vei og vann til boliger, men i dag betaler vi kommunale avgifter og veiavgift. Dermed er dokumentavgiften blitt en overflødig melkeku for staten, og bør derfor fjernes.

Norges Eiendomsmeglerforbund foreslår at det innføres et bunnfradrag på dokumentavgiften ved kjøp av bolig, slik at avgiften nesten blir borte for de billigste leilighetene, skriver NRK.no. Liberaleren vil gå lengre. Hele avgiften bør avvikles.

Dokumentavgiften på 2,5 prosent ved kjøp av bolig er blitt en gullgruve for staten. I fjor fikk staten inn nesten 3,3 milliarder kroner på denne skatten, en skatt som brukes til å finansiere det offentlige forbruket på lik linje med inntektsskaten og andre skatter og avgifter. Offentlig sektor kan reduseres, og dokumentavgiften bør fjernes.

Det er et tankekors at politikerne bekymrer seg over stive boligpriser, spesielt i pressområder der Oslo er et godt eksempel som kan brukes, samtidlig som staten håver inn milliarder fra de samme som sliter med å betale egen bolig.

Hvis staten har økonomiske utgifter ved papirarbeidet for kjøp av bolig bør brukerne betale kostnaden, verken mer eller mindre. Inntektene fra dagens dokumentavgift kan umulig henge på greip målt opp mot statens utgifter til samme formål. Derfor bør avgiften avvikles!

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
KongK
KongK
17 years ago

Det er bra at denne utingen har kommet i fokus i media i det siste. Dette er et klassisk ekesmpel på at staten gjennom sine reguleringer og avgifter hindrer konkurranse. I dette tilfellet hovedsaklig mellom banken som har problemer med å få boligeiere til å flytte lånene siden dokumentavgiften spiser opp fotjenesten. Eventuelle avgifter fra statens side for tjenester som dette burde utelukkende vært basert på selvkostprinsippet. Heldigvis ser det ut til at avgiftskåte politikere ikke kan bruke fordelingsargumentet i dette tilfellet, et argument som har blitt misbrukt av de fleste på stortinget lenge nok.

QIQrrr
QIQrrr
17 years ago

En frivillig handel mellom to parter hvor det ikke avstedkommer merkostnader for tredjepart vil selvfølgelig ikke rettferdiggjøre at tredjepart skal kompenseres. Bort med avgiften!

Fra arkivet