Ukategorisert

Guantánamo-rettssaker starter

På mandag starter etter planen de første rettssakene mot fanger fra Guantánamo.

Mange mener, blant annet Amnesty, at militærtribunalene og presidentordren sakene bygger på, er i strid med internasjonal rett. Amnesty skal ikke brukes som et sannhetsvitne, men hadde amerikanske borgere fått slik behandling som disse fangene får, ville USA ha yppet til bråk.

I sakene kommer ikke påtalemakten til å søke dødsstraff, selv om dette er en mulighet i henhold til presidentens ordre. På den annen side trenger ikke en frifinnelse å føre til løslatelse. Fangene kan nemlig stilles for en kommisjon som avgjør om de innsatte er fiendtlig eller ei. Blir de regnet som det kan de fortsatt holdes på ubestemt tid.

Det eneste rette var om amerikanske myndigheter trakk tilbake militærordren sakene bygger på, og ga de internerte tilgang til det sivile amerikanske rettsvesenet. Selv om de mistenkte sitter på Guantánamo skal de ha krav en rettferdig behandling.

En rettsstat er kjennetegnet med forutsigbare prosedyrer for hvordan man skal behandle forbrytere. Militærtribunalene og presidentordren bryter med denne forutsigbarheten, i hvert fall etter skribentens mening.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • På tide å stanse trosstøtten?På tide å stanse trosstøtten?
  Når Staten skal støtte alle, må den også velge hva som er innenfor og utenfor. Det er ikke uproblematisk.
 • Et korrumpert monopolEt korrumpert monopol
  Norsk Tipping har skaffet seg et monopol på gambling i Norge gjennom "bestikkelser" av idrett og kultur.
 • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
  Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
 • Gi en liten gave til LiberalerenGi en liten gave til Liberaleren
  Vi trenger Liberaleren som et sterkt talerør for den liberale høyresiden. Her er en mulighet til å hjelpe oss.
 • Fra Karl Marx til Mont PèlerinFra Karl Marx til Mont Pèlerin
  Max Eastman endte opp som markant kritiker av kollektivistiske ideologier.