Ukategorisert

Guantánamo-rettssaker starter

På mandag starter etter planen de første rettssakene mot fanger fra Guantánamo.

Mange mener, blant annet Amnesty, at militærtribunalene og presidentordren sakene bygger på, er i strid med internasjonal rett. Amnesty skal ikke brukes som et sannhetsvitne, men hadde amerikanske borgere fått slik behandling som disse fangene får, ville USA ha yppet til bråk.

I sakene kommer ikke påtalemakten til å søke dødsstraff, selv om dette er en mulighet i henhold til presidentens ordre. På den annen side trenger ikke en frifinnelse å føre til løslatelse. Fangene kan nemlig stilles for en kommisjon som avgjør om de innsatte er fiendtlig eller ei. Blir de regnet som det kan de fortsatt holdes på ubestemt tid.

Det eneste rette var om amerikanske myndigheter trakk tilbake militærordren sakene bygger på, og ga de internerte tilgang til det sivile amerikanske rettsvesenet. Selv om de mistenkte sitter på Guantánamo skal de ha krav en rettferdig behandling.

En rettsstat er kjennetegnet med forutsigbare prosedyrer for hvordan man skal behandle forbrytere. Militærtribunalene og presidentordren bryter med denne forutsigbarheten, i hvert fall etter skribentens mening.

Mest lest

Arrangementer