Ukategorisert

Medietilsynet kommer

Samlokaliseringen av Statens medieforvaltning, Eierskapstilsynet og Statens filmtilsyn bør gi mange en enklere hverdag og redusere utgiftene staten har på denne delen av offentlig sektor.

Fra 1. januar 2005 vil Medietilsynet opptre som en organisasjon utad, men vil samtidig være lokalisert på tre ulike steder. Det vil fortsatt gå tid før alt relevant lovverk og lokalisering i de tre institusjonene endres i tråd med sammenslåingen.

Denne sammenslåingen er spennende. Den kan bevise at det gjennom enkle grep er mulig å effektivisere offentlig sektor slik at utgiftene reduseres, noe som bør komme skattebetalerne til gode.

Liberaleren gleder seg til å følge det nye Medietilsynet. Det burde egentlig være unødvendig med et eget tilsyn som følger media, men ett er betydelig bedre enn tre. Derfor ser vi frem til å følge nyskapningen, som er på plass 1. januar neste år.

Tags:

Mest lest

Arrangementer