Ukategorisert

Skoleporten er åpnet

I dag åpnet utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet det nye nettstedet skoleporten.no. Nettstedet inneholder mer enn en million registreringer om forhold i norsk skole. Skoleporten er en del av det nasjonale systemet for kvalitetssikring.

På nettstedet finner man blant annet informasjon om alle grunnskoler og videregående skoler. Foruten faktaopplysninger, er det mulig å finne opplysninger om temaene læringsmiljø, læringsutbytte og ressurser for alle skoler. Bak disse temaene skjuler det seg for eksempel resultater fra eksamen, opplysninger om elevenes motivasjon, om antall elever per PC og opplysninger om andel elever som har gjennomført videregående opplæring innenfor normert tid. skoleporten.no kan er et eldorado for de som søker informasjon om norsk skole.

For liberalister har dagens begivenhet lite å si. Norsk skole vil i stor grad fortsatt være en offentlig virksomhet. Dette nettstedet betyr ikke et systemskifte i forhold til skolepolitikken som føres, en politikk det er bred politisk enighet om uansett politisk tilhørighet på Stortinget. Den politiske uenigheten i skolepolitikken er som nyanser å regne i den store sammenhengen.

Skoleporten kan likevel bli et nyttig verktøy for skoleeiere, skoleledere, lærere og elever. Det vil gi norsk skole muligheten til å vite hvor man står, finne styrker og svakheter. Det betyr en mulighet til å forbedre seg på mange områder hvis systemet brukes slik Kristin Clemet håper på. Økt informasjonsflyt er gledelig, og dagens åpning gir oss opplysninger om norsk skole på en enkel og grei måte.

Mest lest

Arrangementer