Ukategorisert

Forhåndsinnkreving – et dårlig prinsipp

Det har dessverre vært vanlig å innføre ordninger med forhåndsinnkreving av bompenger for å finansiere ulike utbygninger i samferdselssektoren. Endelig reagerer EØS-avtalens overvåkingsorgan, ESA, på om Norge har juridisk dekning for å kreve betaling av bilistene før et planlagt veiprosjekt i det hele tatt har åpnet.

Forhandsinnkreving av bompenger er en skatt som innkreves fra folk som slett ikke bør betale denne avgiften. Det finnes mange eksempler på forhåndsinnkreving. Som en del av finansieringen av tunnelen på E39 mellom Lavik og Vadheim ble bilistene fra februar 2002 nødt til å betale en avgift som ble lagt på fergebilletten mellom Lavik og Oppedal i Sognefjorden. En lignende avgift ble satt på fergebilletten på sambandet mellom Honningsvåg og Kåfjord før FATIMA-prosjektet stod ferdig 15. juni 1999.

I praksis betyr disse eksemplene at folk må betale for noe de ikke bruker. Det er galt at en turist som skal til Nordkapp må betale en avgift for en tunnel som han ikke benytter. Det bryter fullstendig med prinsippet om at forbrukerne skal betale. Derfor er det på sin plass at ESA reagerer på praksisen.

I følge VG krever ESA svar på en rekke spørsmål:
–hvilke EU-direktiv som tillater prisøkning av fergebilletten for å finansiere en tunnel

–om Norge har dekning for å kreve penger fra bilistene før tunnelen er åpnet

–hvorfor avgiften ikke er spesifisert på fergebilletten

–hvilket regelverk som gjør det mulig å kreve høyere billettpris fra bilister som ikke bruker tunnelen

–om avgiften er direkte knyttet til tunnelbyggingen

–hvilke alternative reiseruter som finnes for dem som ikke ønsker å betale den aktuelle avgiften

I Samferdselsdepartementet jobbes det nå med et svar til overvåkningsorganet. Det er vanskelig å se for seg et godt svar, bortsett fra at norske myndigheter elsker å kreve skatter og avgifter uten å tenke på det prinsipielle om hvem som må betale.

Dagens praksis er prinsipielt forkastelig!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer