Ukategorisert

Ny debatt om fylkeskommunens fremtid

Professor Tor Selstad mener det er viktig å opprettholde tre forvaltningsnivå med kommune, region og stat. Liberaleren er så uenig som det er mulig å bli.

Fylkeskommunens fremtid er igjen oppe til debatt. Regioner skal erstatte dagens 19 fylker, mener professor Tor Selstad, som har utarbeidet forslaget på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund, melder NRK.

Forslaget skal ut på høring. Det betyr en ny, spennende debatt om vi skal ha to eller tre forvaltningsnivå i Norge. Debatten bør bli spennende fordi det finnes et betydelig mindretall som prinsipielt er for to nivå istedenfor tre. Står dette mindretallet på sitt standpunkt kan meningsutvekslingene bli svært interessant.

Mange mener dagens fylkeskommune er gått ut på dato. Dette nivået er blitt en stor, unødvendig klump i forvaltningen som er dyr å finansiere. Det rare er at mange tror regioner vil fungere mye bedre enn dagens modell. Gjennom mange år har fylkeskommunen prøvd å utvikle næringslivet, verdiskapingen og skape jobber uten å lykkes spesielt godt. Hvordan skal denne biten bli bedre med regioner, bortsett fra at størrelsen på organisasjonen økes dramatisk, er et spørsmål få kan svare på. Derfor er det lett å konkludere med at forvaltningen bør bestå av to nivå, og ikke tre.

Liberaleren ønsker ikke fylkeskommuner og ikke regioner. Dagens fylkeskommunale oppgaver bør først og fremst overlates til kommunene og til private aktører. Nye regioner vil ikke være et skritt i effektivisering av offentlig sektor, dessverre.

Mest lest

Arrangementer