Ukategorisert

Slo et slag for ytringsfriheten

–Vi må også høre på argumentene til dem som bare delvis har rett. Vi trenger også å høre på argumentene til dem som tar feil.

Sitatet er ikke hentet fra liberalistene i Liberalerens redaksjon. Sitatet er hentet fra en tale Kronprins Haakon holdt i Tromsø.

I dag åpnet kronprisen den internasjonale PEN-bevegelsen i Tromsø. Naturlig nok berømmet kronprisen den 83 år gamle skribentorganisasjonen for å ha utviklet seg fra å være en litterær klubb på høyt nivå til å bli en av de sterkeste internasjonale drivkrefter for ytringsfrihet, skriver NRK.

Liberaleren er naturlig nok svært enig i sitatet fra kronprisen. Vi harr sagt det før, men gjentar det gjerne. For en liberalist er ytringsfriheten kanskje den mest fundamentale av de menneskelige rettigheter. Den er prinsipielt ukrenkelig, selv om eiendomsretten bør sette visse begrensninger for hvor ytringen kan finne sted. Ytringsfriheten må gjelde for alle, også for de som kommer med ytringer de fleste av oss tar avstand fra. Ytringsfriheten bør være bred. Den bør gjelde alle uttrykksformer. Alt fra reklame via diskusjoner til film, bøker og kunst. I en slik setting har Norge fortsatt mye å gå på. Ytringsfriheten står ikke sterkt hvis et totalt bilde skal tegnes av virkeligheten.

Politikerne bør gjøre som kronprisen, nemlig å slå et slag for ytringsfriheten. Det kan de gjøre ved å fjerne alle hindringene som blokkerer for fri flyt av ytringer. Et enormt systemskifte må til hvis vi skal oppnå målet om full ytringsfrihet. Liberaleren støtter et slikt systemskifte!

Tags:

Mest lest

Arrangementer