Ukategorisert

Slo et slag for ytringsfriheten

–Vi må også høre på argumentene til dem som bare delvis har rett. Vi trenger også å høre på argumentene til dem som tar feil.

Sitatet er ikke hentet fra liberalistene i Liberalerens redaksjon. Sitatet er hentet fra en tale Kronprins Haakon holdt i Tromsø.

I dag åpnet kronprisen den internasjonale PEN-bevegelsen i Tromsø. Naturlig nok berømmet kronprisen den 83 år gamle skribentorganisasjonen for å ha utviklet seg fra å være en litterær klubb på høyt nivå til å bli en av de sterkeste internasjonale drivkrefter for ytringsfrihet, skriver NRK.

Liberaleren er naturlig nok svært enig i sitatet fra kronprisen. Vi harr sagt det før, men gjentar det gjerne. For en liberalist er ytringsfriheten kanskje den mest fundamentale av de menneskelige rettigheter. Den er prinsipielt ukrenkelig, selv om eiendomsretten bør sette visse begrensninger for hvor ytringen kan finne sted. Ytringsfriheten må gjelde for alle, også for de som kommer med ytringer de fleste av oss tar avstand fra. Ytringsfriheten bør være bred. Den bør gjelde alle uttrykksformer. Alt fra reklame via diskusjoner til film, bøker og kunst. I en slik setting har Norge fortsatt mye å gå på. Ytringsfriheten står ikke sterkt hvis et totalt bilde skal tegnes av virkeligheten.

Politikerne bør gjøre som kronprisen, nemlig å slå et slag for ytringsfriheten. Det kan de gjøre ved å fjerne alle hindringene som blokkerer for fri flyt av ytringer. Et enormt systemskifte må til hvis vi skal oppnå målet om full ytringsfrihet. Liberaleren støtter et slikt systemskifte!

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments

Fra arkivet

 • Norge som føderal republikk?Norge som føderal republikk?
  Norge er et parlamentarisk demokrati, men dét var ikke hva grunnlovsfedrene så for seg.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • Telling vi ikke likerTelling vi ikke liker
  Samfunnet har tatt inspirasjon fra dyrene i eventyret om den tellende geitekillingen. Lar du deg forbanne over å bli telt?
 • Gi en liten gave til LiberalerenGi en liten gave til Liberaleren
  Vi trenger Liberaleren som et sterkt talerør for den liberale høyresiden. Her er en mulighet til å hjelpe oss.
 • La pensjonistene betale full prisLa pensjonistene betale full pris
  I Norge er det slik at den rikeste gruppen må betale mindre enn andre i kollektivtrafikken.
 • Norske tilstanderNorske tilstander
  På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.
 • Storflyplassen som ble et kaosStorflyplassen som ble et kaos
  Byggingen av Berlins nye flyplass skulle bevise at offentlig sektor kunne takle store prosjekter bedre enn den private.