Ukategorisert

Biljardspiller tatt for doping

Tillitsmannsapparatet i norsk idrett bør fjerne en rekke midler fra dopinglisten. Norges Idrettsforbund, alle særforbundene, kretsene, idrettsrådene og idrettslagene bør vise sitt liberale gangsyn når doping debatteres.

For første gang i Norge er en biljardspiller tatt for bruk av doping. Det skjedde under norgesmesterskapet i februar i år. Han testet positivt på bruk av cannabis, et stoff som ikke blir regnet som prestasjonsfremmende.

Cannabis står på dopinglista fordi det anses som skadelig både for utøveren og idrettens anseelse. En slik definisjon kan settes på svært mange produkter, holdninger og livsførsel, uten at idrettens organer har valgt å gjøre dette.

Det finnes mange som mener idrettens organer må ha frihet til selv å avgjøre hva som skal være lovlig og ulovlig for utøverne. Skribenten er enig. Likevel må vi som er liberalister kunne be idrettslederne om å innta et mer liberalt syn på doping. Stoffer som ikke er prestasjonsfremmende bør ikke stå på dopinglisten. Utøverne må få røyke hasj, drikke alkohol, eller drikke mengder med kaffe uten å risikere å bli utestengt fra å konkurrere. De av utøverne som lever usunt vil aldri kunne hevde seg helt i toppen uansett. Derfor vil selvjustisen til utøverne regulere inntaket av usunne stoffer. Deltakerlisten i et norgesmesterskap vil ikke bestå av narkomaner selv om cannabis tas bort fra dopinglisten.

Dagens regelverk er til hinder for aktivitet. Altfor mange av oss ville aldri ha overlevd en dopingkontroll fra idretten. Det uten å bruke prestasjonsfremmende midler.

I mange år har idretten fokusert på sunne holdninger. I mange idrettslag er det store kampanjer mot tobakk, narkotika og alkohol. Sånne kampanjer har skribenten ingen ting imot. Likevel har Liberaleren advart hver gang politikerne foreslår et forbud eller økt regulering. Disse advarslene kan godt sendes videre til idretten. Et forbud hjelper ikke. Et forbud forbedrer ikke holdninger hos folk flest.

Alle som jobber i idretten bør innta et liberalt syn når ulike forbud debatteres. Stoffer som ikke er prestasjonsfremmende bør ikke forbys. Det er vårt råd til makteliten i idretten. Et slikt standpunkt betyr ikke et stort ja til legalisering av doping, selv om Liberaleren har tatt til ordet for det ved flere anledninger. Det betyr kun at makteliten ikke har svaret på hva som er skadelig for alle utøverne.

Tags:

Mest lest

Arrangementer