Ukategorisert

Politiet er imot forbudet

Det er kanskje en overdrivelse å si at politiet er enig med oss i artikkelen ”Forbud mot videresalg av billetter?”, men politiet vil ikke ha et forbud fordi det vil bli umulig å håndheve.

I følge NRK skriver politiet i høringsuttalelsen at det er umulig å håndheve et forbud mot salg av svartebørsbilletter. Også politidirektoratet gir dette signalet i sin høringsuttalelse.

Danmark har et slikt forbud som stortingsflertallet etterspør. I vårt naboland er håndhevingen et stort problem. En sovende lov er et begrep som kan brukes.

Liberaleren har problemer med å forstå at politikerne vil ha et forbud mot videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangement. Markedet har på en god måte regulert dette uten store problemer. Det gjør ikke noe at det finnes personer, bedrifter eller organisasjoner som tjener penger på videresalg. Tvert imot skaper dette videresalget økt billettsalg for en rekke arrangører. Det betyr økte inntekter for mange som driver innenfor denne delen av kultursektoren.

Videresalg av billetter viser at kapitalismen fungerer. Det er moralsk riktig, og gir positive ringvirkninger for en rekke aktører.

Artikkelen Forbud mot videresalg av billetter? anbefales.

Mest lest

Arrangementer