Ukategorisert

Jagland, fått solstikk?

Leder av utenrikskomiteen på Stortinget, Torbjørn Jagland, påstår at Norge er blitt et eksempel for de liberalistiske kreftene i Europa: De som ønsker det frie markedet, uten de besværlige politiske reguleringene. Denne påstanden er feil. Norge er ikke et drømmeland for liberalister.

Innlegget står på trykk i Dagsavisen. Liberaleren kjenner ingen liberalistiske miljøer som bruker Norge som et eksempel for å trekke frem en god, liberalistisk politikk. Påstanden fra Jagland er fullstendig feil. Han bør legge frem beviser som underbygger påstanden for å få troverdighet. Slike beviser er ikke å oppdrive.

I Norge har vi ikke et fritt marked. Tvert imot reguleres det meste. Alt fra arbeidsforhold gjennom arbeidsmiljøloven til alkoholpolitikken gjennom tildelinger av bevillinger. Markedet er ikke på noen måte helt fritt, selv om Liberaleren drømmer om dette.

Vi har også politisk innblanding i folks frihet på mange andre områder. Vi kan nevne narkotikapolitikken, kirke/stat, verneplikten, en streng innvandringspolitikk og høye skatter og avgifter. På alle disse områdene har Norge løsninger som liberalister tar avstand fra.

Til Jaglands forsvar kan vi si at sitatet om at Norge er blitt et eksempel for de liberalistiske kreftene i Europa kan være tatt ut av sammenhengen. Setningen er bare en liten del av et langt innlegg. Likevel må vi påpeke at påstanden er feil, veldig feil.

Tags:

Mest lest

Arrangementer