Ukategorisert

Røykerne kan få prikker

I et notat på Hammerfest sykehus kommer det frem at ledelsen vurderer å innføre en ordning der de ansatte skal prikkbelastes for hver gang de blir tatt for røyking i arbeidstiden. Også røyking utenfor sykehuset skal være ulovlig. Ikke rart de ansatte tenner på alle plugger.

I skrivet står det at det kan bli aktuelt å innføre et prikkbelastningssystem for de som blir tatt for røyking i arbeidstida, melder NRK Finnmark.

Røykeloven er vedtatt for å beskytte folk mot passiv røyking fordi ikke-røykerne skal beskyttes mot røyk. Derfor er blant annet Hammerfest sykehus røykfritt i dag. Den samme argumentasjonen ble brukt mot loven som trådde i kraft i sommer. De ansatte i utelivsbransjen skulle beskyttes. Få reagerer på at et offentlig sykehus er røykfritt, heller ikke skribenten. Mange kom med reaksjoner mot forbudet for utelivet fordi dette forbudet bryter med eiendomsretten og avtalefriheten. Likevel har de fleste av oss akseptert denne loven. Når et sykehus foreslår full stans i folks røykevaner i arbeidstiden er det verdt å rope et varsku. Fordi de ansatte kan røyke i arbeidstiden uten at noen utsettes for passiv røyking. Dermed skal det være unødvendig å foreslår nye innstramninger slik det kommer frem av notatet fra sykehuset.

I en artikkel som Liberaleren la ut på eksterne artikler forleden, hevdet Frank M Rossavik at det i løpet av fem år ville bli vedtatt et forbud mot røyking på offentlig sted. Skribentens venner i Høyre har de siste dagene flirt av denne påstanden. Latteren kom fem år for tidlig. Forslaget fra Hammerfest sykehus kan være et steg nærmere et slik forbud. Innlegget En ond lov av Frank M Rossavik anbefales.

Så lenge røyking ikke går utover uskyldige folk må det tillates. Røyk i friluft er og skal ikke være helseskadelig for andre enn de som nyter sigaretten. Derfor er et slikt forbud ren ondskap. I dette tilfellet kommer ondskapen fra den som har forfattet notatet fra Hammerfest sykehus. Liberaleren tar avstand fra forslaget.

Naturligvis reagerer også de ansatte på forslaget. Denne gangen er det lett å forstå frustrasjonen til arbeidstakerne. De som vil må få tenne seg en sigarett, særlig når det ikke går utover noen andre. Denne gangen har tillitsvalgt Odd Oskarsen vår fulle støtte.

Til de som hevder at røyking i friluft medfører en stor helserisiko for uskyldige parter er det bare en ting å si: Kom med dokumentasjon på en slik påstand!

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer