Ukategorisert

En voldsom satsing på kultur

Det er allerede godt kjent at Norge får nye opera. Ei offentlig satsing som vil koste vel tre milliarder kroner. I tillegg skal det bygges kulturbygg for over tre milliarder kroner de neste årene. Ingen må si at kulturen ikke får gjennomslag i norsk politikk.

Det er NRKs Kulturnytt som har regnet seg frem til at 31 nybygg eller tilbygg i kultursektoren skal opp i løpet av nærmeste fremtid. Det betyr bygninger for over 6 milliarder kroner i kultursektoren på noen få år. Driftskostnadene for denne satsingen tør ikke skribenten tenke på. Enorme beløp, finansiert av skattebetalerne, går til kultursektoren.

Liberaleren har ingen ting imot kultur, heller tvert imot. Vi er likevel motstandere av å finansiere slike prosjekter via det offentlige. Det betyr i praksis at staten stjeler inntekter fra borgerne, og finansiere de såkalte fellesgodene med penger folk flest bør ha full styring over. Vår frihet og valgmuligheter reduseres kraftig med en slik politikk.

For en liberalist er det utenkelig å være med på at staten eller kommunen skal bygge et kulturhus finansiert gjennom offentlige budsjett. Slike satsinger lar seg ikke forene med ønsker om skattelettelser.

Mange kommuner og fylkeskommuner ser kultur som en vekstnæring på lik linje med turisme, landbruk og fiskeri. Det må være hovedårsaken til denne enorme satsingen på kultursektoren. Denne satsingen kan munne ut i ei kunstig satsing på et marked der etterspørselen slett ikke er tilstede. Politikersatsinger i næringslivet er sjeldent vellykket. Ingen ting tyder på at den vil bli det i kultursektoren heller.

Tags:

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Norske tilstanderNorske tilstander
  På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.
 • Frihet, likhet og brorskapFrihet, likhet og brorskap
  14. juli feirer Frankrike den store revolusjonen i 1789.
 • I møte med fiendenI møte med fienden
  Jeg har sett en svært god film om amerikanske høyreekstreme. Jeg deler her noen av mine tanker.
 • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
  Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.
 • La pensjonistene betale full prisLa pensjonistene betale full pris
  I Norge er det slik at den rikeste gruppen må betale mindre enn andre i kollektivtrafikken.
 • På tide å stanse trosstøtten?På tide å stanse trosstøtten?
  Når Staten skal støtte alle, må den også velge hva som er innenfor og utenfor. Det er ikke uproblematisk.
 • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
  I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.