Ukategorisert

En voldsom satsing på kultur

Det er allerede godt kjent at Norge får nye opera. Ei offentlig satsing som vil koste vel tre milliarder kroner. I tillegg skal det bygges kulturbygg for over tre milliarder kroner de neste årene. Ingen må si at kulturen ikke får gjennomslag i norsk politikk.

Det er NRKs Kulturnytt som har regnet seg frem til at 31 nybygg eller tilbygg i kultursektoren skal opp i løpet av nærmeste fremtid. Det betyr bygninger for over 6 milliarder kroner i kultursektoren på noen få år. Driftskostnadene for denne satsingen tør ikke skribenten tenke på. Enorme beløp, finansiert av skattebetalerne, går til kultursektoren.

Liberaleren har ingen ting imot kultur, heller tvert imot. Vi er likevel motstandere av å finansiere slike prosjekter via det offentlige. Det betyr i praksis at staten stjeler inntekter fra borgerne, og finansiere de såkalte fellesgodene med penger folk flest bør ha full styring over. Vår frihet og valgmuligheter reduseres kraftig med en slik politikk.

For en liberalist er det utenkelig å være med på at staten eller kommunen skal bygge et kulturhus finansiert gjennom offentlige budsjett. Slike satsinger lar seg ikke forene med ønsker om skattelettelser.

Mange kommuner og fylkeskommuner ser kultur som en vekstnæring på lik linje med turisme, landbruk og fiskeri. Det må være hovedårsaken til denne enorme satsingen på kultursektoren. Denne satsingen kan munne ut i ei kunstig satsing på et marked der etterspørselen slett ikke er tilstede. Politikersatsinger i næringslivet er sjeldent vellykket. Ingen ting tyder på at den vil bli det i kultursektoren heller.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer