Ukategorisert

Røykeproblemer for Nøden

Mister Nøden Pub sin skjenkebevilling vil skribenten gå inn i en sørgeperiode på minst tre måneder.

Headingen i denne artikkelen er ikke ment som en fleip, selv om det er lett å forstå at det kan oppfattes slik. Nøden Pub er en institusjon i Nordkapp kommune. I mange tiår har befolkningen slukket tørsten, pratet politikk og fotball på denne plassen. Skribenten er selvsagt en av stamgjestene på Nøden.

Nøden Pub ligger midt i Honningsvåg sentrum, godt plassert mellom hotell og bolighus. Det er i dag ingen fordel for bevillingsinnehaver å ha en serveringsbedrift midt i et boligområde. Likevel har dette skapt få problemer for Nøden tidligere. Problemene startet når den nye røykeloven trådde i kraft.

I ”gamle dager” kunne gjestene røyke i lokalet. Det er som kjent ulovlig i dag. Derfor må røykerne ut på trappa for å få sin dose med nikotin. Selvsagt skaper dette litt støy, noe som går utover beboerne i området. Kommunen har mottatt klager, og saken mot Nøden Pub skal behandles av avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester.

I saksfremlegget foreslår rådmannen at Nøden må ansatte ekstra vakter for å passe på at røykerne ikke skaper støy på utsiden av lokalet. Det betyr i praksis at bemanningen må dobles på denne lille puben. Det er vanskelig å se at driften kan forsvares med så høye lønnsutgifter. Dermed kan skrekkvisjonen om stenging slå til. Alt fordi politikerne ikke aksepterer eiendomsretten, og har vedtatt en mildt sagt dum røykelov.

Dersom eieren ikke klarer å få bort støyen kan kommunen trekke tilbake skjenkebevillingen for kortere eller lengre perioder. En nokså hard straff fordi folk må ut av lokalet for å ta en sigarett. Nok et bevis på et merkelig lovverk som det politiske flertallet i Stortinget aldri skulle ha vedtatt.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer