Ukategorisert

En ny tøff kamp for bedriftene

Skjerpes loven slik at slik at det blir påbudt for alle publikumsbygg å være tilgjengelig for rullestolbrukere betyr det økte kostnader for svært mange bedrifter. I dag må alle nye bygg etter loven være tilgjengelige for bevegelseshemmede. Eldre bygg har ikke dette påbudet, i hvert fall ikke ennå.

Åtte av ti restauranter, kinoer, utesteder og butikker er utilgjengelige for rullestolbrukere, melder NRK. Det viser en kartlegging Norges Handikapforbund har gjort av 1045 publikumsbygg her i landet.

Dårlig tilgjengelighet gjør at rullestolbrukere og mange andre bevegelseshemmede ikke kan benytte seg av alle tilbudene som finnes. Det er beklagelig, ettersom mange av disse ville ha fått et rikere liv dersom de kunne bruke kinoen, puben, diskoteket, restauranten eller butikken som alle oss andre.

Også dette spørsmålet dreier seg om eiendomsretten. De som driver de ulike bedrifter må selv bestemme innretningen på bedriften. Det må bety full frihet over driften, selv om det kan gå utover enkelte grupper. Frihet for næringsaktørene er svært viktig. Uten en stor grad av frihet vil mange vegre seg for å etablere næringsvirksomhet. Det betyr færre arbeidsplasser, mindre verdiskapning og dermed færre tilbud for folk flest.

Statsråd Dagfinn Høybråten er en av de som irriterer seg over tallene som kommer frem i undersøkelsen til Norges Handikapforbund. I kjent Høybråten-stil vurderer han et pålegg for utelivsbransjen, slik at tilgjengeligheten for rullestolbrukere forbedres, melder NRK. Et slikt påbud vil ta livet av mange uteplasser. Det er ingen muligheter for at bransjen klarer et slikt løft kort tid etter det vedtatte røykeforbudet. Det er rett og slett dårlig økonomi i bransjen, og få har råd til nye store utgifter, noe en slik ombygning vil medføre for mange av bedriftene.

Skal vi ha et slagkraftig næringsliv må vi godta noen uheldige ringvirkninger. Ingen må tro at situasjonen bedres med et skjerpet regelverk. Mange har ikke økonomisk ryggrad til å gjøre tilgjengeligheten bedre pluss å forbedre sanitetsforholdene for rullestolbrukere og mange andre bevegelseshemmede. Gamle bygg der offentlige kontor holder til kan brukes som eksempel. Heller ikke der er situasjonen perfekt. Også der foregår det en viss grad av diskriminering av rullestolbrukere på grunn av dårlig tilgjengelighet.

Skribenten tror ikke problemene ville forsvinne, men vi hadde fått en stor forbedring på dette området hvis den økonomiske politikken ble lagt om. Hvis bedriftene fikk beholde mer av inntektene som staten i dag tar gjennom skatter og avgifter, ville mange hatt økonomi til å satse på nye kjøpegrupper. Det ville ha kommet også denne gruppen til gode. Med forbedret økonomi ville mange bedrifter ha satset på økt tilgjengelighet dersom etterspørselen var tilstede. Mange mangler økonomiske muskler til en slik renovering i dag. Rett og slett fordi det er et slit med å få hjulene til å gå rundt i den daglige driften.

Mest lest

Arrangementer