Ukategorisert

En altfor streng straff

35-åringen ble dømt til 90-dagers fengsel for å unnlate å møte til heimevernsøvelsen. I denne saken er det ikke samsvar mellom lovbruddet og straffeutmålingen.

Fredrikstad tingrett mener likevel det er sterke allmennpreventive hensyn som ligger til grunn for å idømme Fredrikstad-mannen en så vidt streng straff, skriver Fredrikstad Blad.

Mannen har fått en altfor streng straff. Det må være samsvar mellom lovbruddet og straffen som idømmes. Å nekte en øvelse er ikke verdt nitti dager i fengsel, selv om to tredjedeler av straffen er gjort betinget.

Fredrikstad-mannen kunne ha gjort som mange andre, nemlig å tatt siviltjeneste på pasifistisk grunnlag. Gjennom den nye ordningen er det lett å få en slik tjeneste. Han straffes altså for å ikke kjøre den vanlige runden som slike saker krever.

Mange mener at når vi har verneplikt må sanksjonene være strenge for de som prøver å komme seg unna. De mener streng straff skal hindre mange slik saker. Det er et poeng. Likevel må det være samsvar mellom handling og straff. Denne saken beviser på en god måte at dette samsvaret er fraværende for folk som kommer på kanten med lovverket fordi verneplikten nektes.

Hvor mye penger staten bruker på denne mannen tør ikke skribenten å regne på en gang. For det første skal saksgangen og prosessen i retten finansieres. For det andre, og det er her de høye kostnadene ligger, må mannen i fengsel. Flere tusen kroner i døgnet til tross for stramme budsjett og lange fengselskøer. Det er vanskelig å forsto at storsamfunnet prioriterer slike saker så høyt som vi gjør.

De som ikke ønsker å gjennomføre verneplikten må få lov til å nekte uten at det får store konsekvenser for den enkelte. Verneplikten er frihetsberøvelse. Hvis det likevel skal være straffbart å nekte må det bli bedre samsvar mellom den ulovlige handlingen og straff. Nitti dagers fengsel for å nekte en øvelse på fem dager er altfor strengt.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Ole Bergesen
Ole Bergesen
17 years ago

Isolert sett er det ikke noe galt med straffeutmålingen. Tvert imot, praksis i slike saker er 90 dager ubetinget.

Problemet er loven, og ordningen den opprettholder, verneplikten.

Ole Bergesen
Ole Bergesen
17 years ago

Siviltjeneste er ikke noe man blir dømt til lengre, hvis han ønsket siviltjeneste skulle han valgt en annen fremgangsmåte. Jeg er helt enig i at det burde være forskjell på å nekte hele tjenesten. Saken er jo at høyesterett konsekvent har lagt seg på minstestraff for alle overtredelser av denne paragrafen. Nok om straffeutmålingen. Det er noe som skurrer her. Han inntok et pasifistisk standpunkt og fikk midlertidig utsettelse. Det kan da ikke bety annet enn at han leverte en søknad om fritak. Ble denne søknaden behandlet? Da skulle han jo allerede ha vært igjennom en rettsak tidligere. Det kan… Read more »

Fra arkivet

 • Hvorfor skal du bry deg om kvinnedagen?Hvorfor skal du bry deg om kvinnedagen?
  Det blir mindre undertrykkelse i verden når kvinner har de samme individuelle rettigheter som menn.
 • Joda, det drypper nedoverJoda, det drypper nedover
  Trickle down economics er blitt en slags vits. Men ikke la deg lure: Den stemmer.
 • Ja til bompengerJa til bompenger
  Bompenger er en rettferdig måte å finansiere veier på.
 • 30 år siden Berlinmuren falt30 år siden Berlinmuren falt
  Da jeg var ung, forstod jeg ikke de eldres følelser for 8. mai 1945. Det endret seg 9. november 1989. Berlinmuren hadde falt.
 • Telling vi ikke likerTelling vi ikke liker
  Samfunnet har tatt inspirasjon fra dyrene i eventyret om den tellende geitekillingen. Lar du deg forbanne over å bli telt?
 • Bærekraftsmålene – er det så ille med ulikhet?Bærekraftsmålene – er det så ille med ulikhet?
  Økonomisk vekst, sysselsetting, industrialisering, innovasjon og bosetning er del av bærekraftsmålene. Hva betyr det? Og hva med ulikhet og barnearbeide? Del 3 i en artikkelserie på fire om bærekraftsmålene.
 • Jeg er krenket!Jeg er krenket!
  Francis Fukuyama har skrevet bok om identitet. Har krenkehysteriet røtter til den franske revolusjon?