Ukategorisert

En altfor streng straff

35-åringen ble dømt til 90-dagers fengsel for å unnlate å møte til heimevernsøvelsen. I denne saken er det ikke samsvar mellom lovbruddet og straffeutmålingen.

Fredrikstad tingrett mener likevel det er sterke allmennpreventive hensyn som ligger til grunn for å idømme Fredrikstad-mannen en så vidt streng straff, skriver Fredrikstad Blad.

Mannen har fått en altfor streng straff. Det må være samsvar mellom lovbruddet og straffen som idømmes. Å nekte en øvelse er ikke verdt nitti dager i fengsel, selv om to tredjedeler av straffen er gjort betinget.

Fredrikstad-mannen kunne ha gjort som mange andre, nemlig å tatt siviltjeneste på pasifistisk grunnlag. Gjennom den nye ordningen er det lett å få en slik tjeneste. Han straffes altså for å ikke kjøre den vanlige runden som slike saker krever.

Mange mener at når vi har verneplikt må sanksjonene være strenge for de som prøver å komme seg unna. De mener streng straff skal hindre mange slik saker. Det er et poeng. Likevel må det være samsvar mellom handling og straff. Denne saken beviser på en god måte at dette samsvaret er fraværende for folk som kommer på kanten med lovverket fordi verneplikten nektes.

Hvor mye penger staten bruker på denne mannen tør ikke skribenten å regne på en gang. For det første skal saksgangen og prosessen i retten finansieres. For det andre, og det er her de høye kostnadene ligger, må mannen i fengsel. Flere tusen kroner i døgnet til tross for stramme budsjett og lange fengselskøer. Det er vanskelig å forsto at storsamfunnet prioriterer slike saker så høyt som vi gjør.

De som ikke ønsker å gjennomføre verneplikten må få lov til å nekte uten at det får store konsekvenser for den enkelte. Verneplikten er frihetsberøvelse. Hvis det likevel skal være straffbart å nekte må det bli bedre samsvar mellom den ulovlige handlingen og straff. Nitti dagers fengsel for å nekte en øvelse på fem dager er altfor strengt.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer