Ukategorisert

Barn nektes forsikring

Noen vil kalle det kynisk, men kynismen bør ikke forbys. Et forsikringsskap må selv få bestemme hvem de vil ha som kunder.

En kvinne i Vest Agder nektes å tegne barneforsikring hos Gjensidige. Dysleksiforeningen raser fordi de mener barnet ble nektet på grunn lese – og skrivevansker, melder NRK Sørlandet.

Det kan umulig komme som et sjokk på noen at forsikringsselskapene vurderer hver enkelt kunde med de ulempene det medfører. Selskapene gjør hva de kan for å tegne så gode kontrakter som mulig. De ønsker å redusere tapene så mye som overhode mulig. En slik tankegang er forståelig, selv om noen kaller det for kynisme.

Dysleksiforeningen har rett i påstanden om at det er umulig å vite hvordan fremtiden vil bli. Et barn med lese – og skrivevansker trenger overhode ikke å bli arbeidsufør som voksen. Likevel må forsikringsselskap ha rett til å gjøre en slik vurdering. Ingen statlige reguleringer bør tvinge et selskap til å motta kunder de ikke ønsker.

Finnes det forsikringsselskap som ekskluderer en for stor del av markedet vil etterspørselen for tjenestene automatisk minke. For selskapene er dette en hårfin balansegang som de bør regulere selv uten inngrep fra politikerne.

Hvis politikerne skal regulere også dette området.. Hvem skal da ha ansvaret dersom et forsikringsselskap taper for mye penger, skattebetalerne? Nei takk. Derfor må friheten og ansvaret ligge i hvert enkelt forsikringsselskap.

Tags:

Mest lest

Arrangementer