Ukategorisert

Barn nektes forsikring

Noen vil kalle det kynisk, men kynismen bør ikke forbys. Et forsikringsskap må selv få bestemme hvem de vil ha som kunder.

En kvinne i Vest Agder nektes å tegne barneforsikring hos Gjensidige. Dysleksiforeningen raser fordi de mener barnet ble nektet på grunn lese – og skrivevansker, melder NRK Sørlandet.

Det kan umulig komme som et sjokk på noen at forsikringsselskapene vurderer hver enkelt kunde med de ulempene det medfører. Selskapene gjør hva de kan for å tegne så gode kontrakter som mulig. De ønsker å redusere tapene så mye som overhode mulig. En slik tankegang er forståelig, selv om noen kaller det for kynisme.

Dysleksiforeningen har rett i påstanden om at det er umulig å vite hvordan fremtiden vil bli. Et barn med lese – og skrivevansker trenger overhode ikke å bli arbeidsufør som voksen. Likevel må forsikringsselskap ha rett til å gjøre en slik vurdering. Ingen statlige reguleringer bør tvinge et selskap til å motta kunder de ikke ønsker.

Finnes det forsikringsselskap som ekskluderer en for stor del av markedet vil etterspørselen for tjenestene automatisk minke. For selskapene er dette en hårfin balansegang som de bør regulere selv uten inngrep fra politikerne.

Hvis politikerne skal regulere også dette området.. Hvem skal da ha ansvaret dersom et forsikringsselskap taper for mye penger, skattebetalerne? Nei takk. Derfor må friheten og ansvaret ligge i hvert enkelt forsikringsselskap.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
aina
aina
17 years ago

Spesiell tankegang. Har du barn selv? Jeg har ikke hatt problemer med å forsikre mine barn, men etter min egen brystkreft for fire år siden får jeg ikke forsikring som dekker noen form for kreft lenger. Selv om jeg er frisk og har vært det i snart fem år. Jeg forstår forsikringsselskapet, men jeg tenker i retning av deres ønskesamfunn, hvor all helse bør forsikres. Hadde jeg fått tilbakefall av kreft i en eller annen form i din verden, hadde jeg tapt. Er det dette dere kaller rettferdighet? Jeg takker for at vi har den velferdsordningen vi har i dag.… Read more »

Fra arkivet