Ukategorisert

Nei til kommunal overtakelse av Quart

Rådmannen har lagt frem et forslag om å gi 3,7 millioner kroner til Quartfestivalen. Et krav i forslaget er at det sittende styret for festivalen går av, og at bystyret velger hvem som skal sitte i det nye styret. Politikerne i Kristiansand bør ikke følge rådmannens innstilling.

Det er flere grunner til at politikerne ikke bør engasjere seg på eiersiden av Quartfestivalen. Kommunen bør ikke engasjere seg i næringsvirksomhet eller kulturtilbud. Denne festivalen kan karakteriseres som både næring – og kulturformål. Offentlige penger, finansiert via skattebetalerne, skal ikke finansiere slike formål.

Den andre grunnen er at et politikervalgt styre sannsynligvis ikke blir vellykket. Styret får representanter som ikke har egeninteresse av festivalen. Det vil svekke engasjementet og driften. Var det vanskelig å drive Quart med dagens drift vil det med større kommunal innblanding bli bortimot umulig. Offentlig engasjement i næringsvirksomhet er sjeldent vellykket, selv om det finnes bevis på det motsatte.

Et offentlig eierskap i Quartfestivalen vil også forringe den sunne konkurransen for andre aktører som driver med det samme. Kommunen vil gi denne festivalen fordeler på bekostning av andre tilbud der private aktører har satset sine ressurser. Det gir ulike konkurransevilkår, og det kan en liberalist aldri forsvare.

I følge NRK blir rådmannens forslag godt mottatt av flere gruppeledere. Det er beklagelig. Det er vanskelig å se fordelene med kommunal innblanding i et fritt og selvstendig kultur – og næringsliv.

Lokalpolitikerne i Kristiansand bør ikke overta Quartfestivalen!

Tags:

Mest lest

Arrangementer