Ukategorisert

Sivilforsvaret stjeler deler av folks liv

Alle som ikke ønsker å tjenestegjøre for staten bør slippe unna uten å ty til løgner eller skylde på dårlig fysisk eller psykisk helse.

–Selvfølgelig har jeg lyst til å hjelpe folk. Men ikke når jeg MÅ, når de kan innkalle meg til hva de vil, når de vil. Ikke tale om, sier Marie Giørtz fra Bærum til NRK.

Denne uken ble jenter født i 1984 fra Oslo, Bærum og Follo plukket ut for å bli intervjuet for tjeneste i Sivilforsvaret. Denne delen av det norske forsvaret skal ha et viss antall mennesker i beredskap for eventuelle katastrofer og ulykker som kan ramme oss. Staten stjeler deler av folks liv for å oppnå en viss beredskap.

Sivilforsvaret ble opprettet for femti år siden for å beskytte sivilbefolkningen mot krigsskader. I dag driver denne styrken mest med ulykker som brann, flom og leteaksjoner for å nevne tre eksempler. Denne typen ulykker bør dekkes opp gjennom frivillige løsninger i privat regi.

Liberaleren kan ikke forsvare ordninger der folk tvinges til å gjøre en jobb for staten. Slike ordninger har vi for lengst omdøpt til tyveri av liv og tvangsarbeid. Det er fullstendig umoralsk at staten krever innsats hos mange av oss mot våres vilje. Om ordningen kalles førstegangstjeneste eller Sivilforsvaret har ingen ting å si. Ingen skal tvinges til tvangsarbeid for staten.

Mange Sivilforsvarsadjutanter mener Sivilforsvaret gir deltakerne mye. I dette tilfellet jentene som var innkalt. Det kan selvfølgelig hende at en slik tjeneste kan være en positiv erfaring å få med seg, men så lenge avtalen ikke er basert på frivillighet fra partene skal ikke staten ha rett til å kreve ytelser fra noen. Verken jenter, gutter, kvinner eller menn skal miste personlig frihet fordi staten skal opprettholde en tjeneste.

Tvungen deltakelse i Sivilforsvaret er tvangsarbeid basert på slavekontrakter! Staten har ingen rett til å stjele deler av folks liv selv om tyveriet i utgangspunktet kan virke formålstjenlig.

Tags:

Mest lest

Arrangementer