Ukategorisert

Økonomiske problemer for Høyre?

Kanskje merker partiene på ikke-sosialistisk side at NHO og andre organisasjoner har kuttet den økonomiske støtten. Denne uken har Høyre sagt fra seg enkelte reservasjoner partiet hadde på boardsreklame i ukene før valget i 2005.

Det er Høyre selv som offentliggjorde denne nyheten på egen hjemmeside. Partiet sier ikke at det er Arbeiderpartiet som er konkurrenten på boardsreklame, men det skinner igjennom at LO sine økonomiske overføringer er grunnen til at Høyre har startet innsamlingsaksjoner for å stå bedre rustet finansielt til neste års valgkamp.

Det er vanskelig for en liberalist å foreslå forbud mot økonomiske overføringer til politiske parti. Det vil i likhet med andre forbud ikke fungere. I tillegg vil det redusere friheten til organisasjoner, bedrifter og dermed også de politiske partiene. Derfor er et forslag om forbud totalt utelukket, selv om Arbeiderpartiet tjener på dagens praksis der LO er en stor bidragsyter, mens NHO har trappet ned sin støtte til politikerne.

Hadde skribenten hatt makt og innflytelse i NHO ville jeg med dagens situasjon prøvd å få organisasjonen til igjen å yte penger til partiene på ikke-sosialistisk side. Først og fremst for å utjevne støtten det rødgrønne alternativet får fra fagbevegelsen. LO sin støtte til Arbeiderpartiet kan bli et svært viktig moment i kampen om hvem som skal styre Norge etter neste valg, selv om partisekretæren i Ap benekter dette så godt som mulig.

Det er mange gode grunner for at store organisasjoner ikke bør yte økonomisk støtte til partiene. Standpunkt kan trekkes i tvil, noe statsministeren gjorde ved å reise tvil om LOs integritet. Med et slikt utgangspunkt er det fullt forståelig at skribenten ikke får igjennom sitt ønske om økonomiske ytelser fra NHO og andre organisasjoner som bør støtte et ikke-sosialistisk alternativ.

Alternativet, et godt alternativ, til LOs bidrag er at vi som enkeltpersoner støtter opp om ”våre” parti. Frivillig bidrag til det partiet som taler vår sak sterkest. På den måten kan det bli en utjevning mellom den økonomiske støtten Arbeiderpartiet mottar fra LO og den finansielle situasjonen for Aps konkurrenter. En oppfordring sendes til alle som ikke ønsker et rødgrønt alternativ etter stortingsvalget i 2005.

For øvrig anbefales artikkelen ”Ikke til salgs?” som på en god måte forklarer bindingen mellom standpunkt og økonomiske tilskudd.

Mest lest

Arrangementer