Ukategorisert

Foreslår aldersgrense for giftemål

Dersom forslaget gjennomføres, betyr det at norske statsborgere under aldersgrensen som gifter seg med utlendinger ikke kan leve sammen med ektefellen i Norge. Tilsvarende om en nordmann ønsker å gifte seg med en utlending som er under aldersgrensen.

I dag legger Arbeiderpartiets innvandrings- og integreringspolitiske arbeidsgruppe fram sin innstilling for landsstyret. I følge Dagsavisen er det ikke mange Ap-politikere som vil kommentere forslaget fra utvalget. Det er dermed også vanskelig å få bekreftet den nøyaktige ordlyden i forslaget.

Utvalget skal visstnok foreslå å innføre 21 års aldersgrense for familiegjenforening. I praksis betyr dette en grense for giftermål mellom nordmenn og utlendinger ved at de ikke kan bo i Norge. Som liberalist er det naturlig å reagere. Det er et diskriminerende forslag, og kan også være i strid med menneskerettighetene.

Begrunnelsen for forslaget er å hindre tvangsekteskap mellom unge med minoritetsbakgrunn. Danmark har en lignende ordning, selv om aldersgrensen er satt til 24 år. Det har ført til at over 1000 par har flyttet fra Danmark for å dyrke kjærligheten. Folk rømmer altså av kjærlighet.

Tvangsekteskap er uten tvil et problem. Politikerne må likevel være varsomme med hvilke tiltak som iverksettes for å stoppe problemet. Forslag som reduserer friheten til uskyldige mennesker eller som diskriminerer anbefales ikke. Liberaleren er ikke enig med Arbeiderpartiets innvandrings- og integreringspolitiske arbeidsgruppe. Vi håper landsstyret setter foten ned, og gir Knut Storberget tilslutning i hans motstand mot forslaget.

Hvorfor skal Arbeiderpartiet gå i bresjen for at folk skal rømme landet av kjærlighet? Det skal bli spennende å se landsstyret sitt svar på dette spørsmålet.

Mest lest

Arrangementer