Ukategorisert

Avgifter øker prisen

Norske avgifter øker selvsagt prisen på produktene for forbrukerne. Kjøttprodukter er intet unntak.

De private slakteriene i Norge betaler rundt 50 millioner kroner i avgifter til staten hvert år, viser en ny undersøkelse, melder NRK. Avgiftene skal dekke kostnaden til kjøttkontrollen, men også Sverige har kontroll på kjøtt og dyr. Forskjellen på Sverige og Norge er merkbar. Svenske kontrollmyndigheter kontrollerer dyr og slakt for halve prisen, ifølge undersøkelsen.

Politikerne har lagt trykk på bransjen for å få reduserte priser til forbrukerne på kjøttvarer. De samme politikerne har ikke vært flinke nok til å gi gode rammebetingelser. Avgifter til staten medfører økte kostnader for produsentene. Et skritt i riktig retning ville ha vært å redusere avgiftene. Hvis avgiftslettelser på dette området betyr effektivisering av kontrollmyndighetene, så gjerne det for vår del.

Spredd bosetning taler ikke til de norske produsentenes fordel. Geografien gir oss noen ulemper det er vanskelig å utjevne. Likevel er statens avgifter med på å forsterke prisproblemene sammenlignet med konkurrentene i nabolandene.

Mest lest

Arrangementer