Ukategorisert

Jagland og liberalisme

Jeg deler Bjørn Magne Solviks synspunkter på Jaglands uttalelser om den norske «liberalismen» – han har åpenbart fått solstikk. Det er symptomatisk for hva som har skjedd med det generelle intellektuelle nivået i Norge, at denne mannen har rykte, som en stor «tenker.»

Av: Helge Løkke

Norge er det motsatte av liberalismen, på kanten av kommunisme, med den følge at vi de siste 30 årene har undergravet nesten uerstattelige næringstradisjoner over det ganske land, som eksisterte uten subsidier lenge før ordet distriktsutbygging kom inn i det norske språk. Essensen av vår kultur for subsidier, endog tilpasset forfattere/ «kunstnere», skyldes et fravær av liberalisme på alle nivåer i samfunnet. Subsidier og sentral styring er en konsekvens av en destruktiv politikk både innen næringsliv og kultur – intet vokser naturlig her på berget, fordi den frie tanke er utryddet og hovedtyngden av kapitalen er samlet på statens hånd, selv på Oslo Børs. De premierer middelmådighet, og de som kunne utrette noe innen akademia, næring eller kultur vil enten resignere eller forlate landet («brain drain»). De som er igjen står i subsidiekø, på samme måte som de stod i kø for det meste i gamle Sovjetunionen.

Iveren etter å spre løgner om det amerikanske samfunnet har ledet til det faktumet at de fleste smarte folk (forskere m.fl) ikke bare fra Norge, vil ende opp der. Selv chinesere og indere vil flytte sine «assets» til USA, fordi angrepet mot de liberalistiske ideer og den private eiendomsretten har vært mindre graverende, selv om også der har «control freakerne» stått på.

Den stadige negative henvisning til markedsliberalismen fra Europas venstreside, er et desperat forsøk på å redde stumpene etter Øst-Europa (samt andre paradiser) imploderte, som følge av mangel på liberalisme eller pga «a failed economic system.» Så sier de at Castro mislykkes fordi markedsliberalismen høyborg har boikottet kommunismen hans. Store «tenkere» er de alle sammen.

Det spiller ingen rolle hva Jagland med flere sier. De kan fortsette denne retorikken fordi en dag vil de selv finne frem Adam Smith. Dernest vil de belære oss om at dette er den eneste veien vi kan restaurere en bærekraftig økonomi, som vi hadde før Jaglands parti gikk løs på den etter krigen. De vil vise til hva China har fått til ved å «smartly» innføre liberalismen, og gjøre kommunismen nominell. En dag vil de endog gi opp maktmonopolet.

Faktum er; et hvert kulturelt uttrykk i vår tid er initiert i et liberalt USA, og hovedtyngden av all innovasjon finner sted der. Jeg så nylig en gruppe norske rappere som ble stolt vist frem på Dagsrevyen, fordi de var kommunister, eller «stealth communists», som jeg kaller dem.

Rappen er også et produkt av relativ liberalisme (ikke subsidiert kultur) i USA. Alt Norge har av økonomi og kultur har sitt utspring i liberalismen, og det er typisk for nordmenn «å rappe,» mens de glemmer hvor det meste kommer fra. De rocker opp endog folkemusikken (som også kom utenfra) i sin «originalitet.» Dette i en tid hvor vi også finner en Andy Warhol på hvert nes, og de hater alle USA og markedsliberalismen. Warhol var først og fremst en meget dyktig forretningsmann, som aldri ville hatt en sjanse i Norge. Her får de «stønad,» må sende søknad til staten for å lykkes som «kunstner» eller næringsdrivende. En dag imploderer vi også, som samfunn og økonomi.

Den eneste industrien vi snart har igjen (oljen), kommer også til å bli rasert. Den er skapt av liberalistisk tankegang og igjen kan vi takke amerikanerne. Våre geologer fortalte oss der var intet drivverdig. «Heia Norge det er vi som best, drita full på hver enda fest.» Fritt gjengitt fra en tidlig norsk rapper/ rocker like gammel som meg. Hvor kom «rocken» fra?

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Ole Bergesen
Ole Bergesen
17 years ago

Jaglands uttalelse er tatt ut av sammenheng.
Her er et lengre sitat:

«I forrige uke møtte jeg britiske parlamentarikere. Det er interessant å legge merke til at den liberalistiske fløyen i det konservative partiet har Norge som et foregangsland. Med vår EØS-avtale får vi adgang til det indre marked, men slipper å være underlagt det politiske samarbeidet i EU.

Norge er blitt et eksempel for de liberalistiske kreftene i Europa: De som ønsker det frie markedet, uten de besværlige politiske reguleringene.

For de i Europa og USA som ønsker politisk styring, lover og reguleringer er EU blitt et eksempel.»

Helge Løkke
Helge Løkke
17 years ago

Dette har ikke noe med saken å gjøre, liberalismen i sin essens dreier seg om hva individet er i stand til å skape uten å bli overstyrt/ sensurert av en stat. Britiske og norske politikere, snakker om liberalisme, fordi «DE» er liberale. «DE» har ikke noe med saken å gjøre, annet enn at DE skal på våres vegne administrere et upartisk rettsvesen, sørge for et indre/ ytre forsvar, organisere en del nødvendig infrastruktur og drive en utenrikstjeneste, alt iht en Grunnlov. Den vi har er gjort innholdsløs, de gjør hva de vil. Liberalismen ligger i at den private eiendomsretten er… Read more »

Audun Danielsen
Audun Danielsen
17 years ago

Bra artikkel, men jeg synes Liberaleren burde ha tatt seg bryet med å lese korrektur på den før den ble publisert. Foruten en del trykkfeil/stavefeil(?) er det mange håpløse tilfeller av særskrivning. Eksempler er «subsidie kultur», «Sovjet Unionen» og aller best: «Stor Britannia».

Liberaleren er en bra avis, og jeg håper den kan fremstå som mer seriøs i fremtiden ved å sørge for at slike pinlige feil blir luket bort.

Fra arkivet