Ukategorisert

Kommunene må bestemme

Det vil svekke det kommunale selvstyret dersom fylkeskommunene eller et annet nivå i forvaltningen skal overprøve kommunene dersom de lokale politikerne ønsker vindkraft i egen kommune.

Vindkraft er i skuddet som aldri før. Aldri har det vært flere planer om anlegg enn det som er i dag. Bare i Finnmark foreligger det konkrete planer om 10-15 vindkraftanlegg. Tirsdag 5. oktober offentliggjør Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, sin avgjørelse om konsesjon for anleggene u Honningsvåg og Vadsø.

Mange politikere stiller seg positivt til vindkraftanlegg, så fremst anleggene ikke sjenerer andre. Ofte skjer det. Derfor skifter politikerne ofte meninger i slike debatter. Det vet alle som har opplevd en vindkraftdebatt på nært hold. Utspillet fra fylkesvaraordfører i Finnmark, Kirsti Saxi, SV, er et godt eksempel på at den politiske holdningen kan snus. Hun har gang på gang proklamert at hun stiller seg positiv til vindkraftanlegg. Likevel ønsker hun en fylkeskommunal plan der fylkespolitikerne skal vedta en helhetlig linje for utbyggingen. I praksis betyr en slik tankegang at dersom en kommune er positiv til etablering vil fylkeskommunen kunne overprøve det kommunale selvstyret før NVE behandler konsesjonssøknaden. Kommunepolitikerne får dermed ikke innflytelse over utviklingen i egen kommune. Den vil bli overlatt til fylket. Denne linjen kan trekkes videre. Ordet fylket kan byttes ut med staten, uten at skribenten har sett forslag på det.

Med dagens konsesjonssystem er det naturlig at Norges vassdrags- og energidirektorat er den instansen som står for den helhetlige tenkingen. De bør bestemme om konsesjonene skal tildeles etter råd fra kommunene. Fylkespolitikerne bør holde fingrene av fattet i dette spørsmålet. Kommunene bør ha sterk medbestemmelse. Det styrker det kommunale selvstyret som mange av oss er for.

Denne artikkelen er ikke et forsvarsskriv for konsesjonslovgivningen. På ingen måte, men når ordningen med konsesjoner finnes bør avgjørelsen tas nærmest mulig de som blir rammet av prosjektene. I dette tilfellet er det kommunene. Det ideelle hadde vært at denne næringen ble regulært gjennom markedet uten noen former for politisk innblanding. Det er et stykke igjen før vi kommer dit.

Det er naturlig at mange kommuner ønsker vindkraften velkommen. Først og fremst betyr slike prosjekt mer eiendomsskatt i kommunekassen. Det gir også arbeidsplasser og stor aktivitet i byggeperioden. Vi skal heller ikke glemme det prinsipielle om at mange er opptatt av miljøvennlig kraft. Et vindkraftanlegg er kanskje det mest miljøvennlige som finnes når strøm skal produseres.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer