Ukategorisert

Kulturpengene blir borte

For oss som er motstandere av Norsk Tipping sitt monopol på spill er det dukket opp en svært spennende problemstilling som flere bør gripe fatt i. Mye av potten som skal gå til kultur forsvinner i statsbudsjettet, penger det er vanskelig å spore på en fornuftig måte.

Overskuddet fra spill i regi av Norsk Tipping skal gå til å støtte idrett og norsk kulturliv. Denne tanken er det bred politisk enighet om i Stortinget. Når det gjelder summen som fordeles til idrett kan være krone følges. Slik er det altså ikke med pengene til kulturen.

I følge NRK Kulturnytt forsvinner en stor del av overskuddet fra Norsk Tipping inn i statsbudsjettet, og det er uvisst om pengene kommer kulturlivet til gode. Denne avsløringen bør gi oss som er motstandere av et statlig monopol en styrket tro på at politikerne lar Norsk Tipping overta automatmarkedet får å styrke inntektssiden i statsbudsjettet. Denne påstanden har tidligere blitt avvist av Kultur- og kirkedepartementet. Likevel er det naturlig å komme med påstanden. Kulturpengene kan ikke følges på samme måte som pengene til idretten.

Oppslaget i Kulturnytt bør være av interesse for EFTAs overvåkingsorgan, ESA, som mener Norsk Tippings omstridte monopol på spilleautomater bryter med EØS-avtalen. Fordelinger via statsbudsjettet er ikke det samme som en fordeling av overskuddet til Norsk Tipping.

Politikerne kan på en enkel måte løse problemet. Kulturpotten kan øremerkes på samme måte som idrettens penger er det. En slik omrokkering av dagens praksis legger problemstillingen helt død.

Uansett hvordan politikerne løser denne saken er Liberaleren motstander av et statlig spillemonopol. Monopolet bryter med flere av forutsetningene for fri konkurranse. Vi ønsker fri konkurranse og fri etableringsrett også på dette området.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer