Ukategorisert

Norge topper skatteliste

Vi er et høyskatteland, og utviklingen går dessverre ikke i riktig retning til tross for et høyt støynivå om for mye skattelettelser de siste årene.

Det globale revisjons- og rådgivningsselskapet Ernst & Young har sammenlignet skattesatsene i 48 land. Norge kommer på 41. plass når det gjelder samlet skattetrykk på inntekt, formue, bedrifters overskudd og moms. Det fremkommer i siste nummer av bladet Dine Penger, som kommer ut i dag.

Oversikten tar ikke hensyn til overføringer som pensjon, gratis skolegang, gratis helsevesen og andre offentlige støtteordninger. Dette er en undersøkelse på skatt, verken mer eller mindre.

VG.no har en omtale av undersøkelsen. Vi anbefaler artikkelen til morgenkaffen.

Liberaleren er motstander av skatter og avgifter. Vi bruker en prinsipielle argument i vår motstand. Å redusere skatter og avgifter er å gi folk tilbake mer av sin frihet. Å fjerne skatter og avgifter er å redusere statens virkemiddelapparat som brukes til å innskrenke individenes frihet. Det er sørgelig å registrere at norske politikere er av de som stjeler mest fra egen befolkning.

Skatt er tyveri!

0 0 vurdering
Vurdering
2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
aina
aina
16 years ago

Skatt ses som tyveri kun av de som helst ikke vil dele med noen. De som vil ha pengene sine for seg sjøl og øke eget forbruk. Hvilket er en farlig tendens sånn som fremtiden på kloden vår ser ut pr i dag.
Man snakker om eiendomsrett og rett til egne penger. Og det i en del av verden som setter utrolige og ubotelige spor etter seg i forhold til klodens ressurser…
Har vi virkelig rett til å forbruke så mye at våre etterkommere blir sittende med en byrde?? Er det bare meg og mitt her og nå som gjelder?

lllll
lllll
14 years ago

hervirker det som om det er mange misfornøyde drittunger

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Den gale kongen og hans lege – og en revolusjon ovenfraDen gale kongen og hans lege – og en revolusjon ovenfra
    Johann Friedrich Struensee gjennomførte en revolusjon i Danmark-Norge. Fra toppen av det dansk-norske eneveldet. Han ble henrettet 28.april 1772, for majestetsfornærmelse.
  • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
    Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.
  • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
    Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.