Ukategorisert

Norge topper skatteliste

Vi er et høyskatteland, og utviklingen går dessverre ikke i riktig retning til tross for et høyt støynivå om for mye skattelettelser de siste årene.

Det globale revisjons- og rådgivningsselskapet Ernst & Young har sammenlignet skattesatsene i 48 land. Norge kommer på 41. plass når det gjelder samlet skattetrykk på inntekt, formue, bedrifters overskudd og moms. Det fremkommer i siste nummer av bladet Dine Penger, som kommer ut i dag.

Oversikten tar ikke hensyn til overføringer som pensjon, gratis skolegang, gratis helsevesen og andre offentlige støtteordninger. Dette er en undersøkelse på skatt, verken mer eller mindre.

VG.no har en omtale av undersøkelsen. Vi anbefaler artikkelen til morgenkaffen.

Liberaleren er motstander av skatter og avgifter. Vi bruker en prinsipielle argument i vår motstand. Å redusere skatter og avgifter er å gi folk tilbake mer av sin frihet. Å fjerne skatter og avgifter er å redusere statens virkemiddelapparat som brukes til å innskrenke individenes frihet. Det er sørgelig å registrere at norske politikere er av de som stjeler mest fra egen befolkning.

Skatt er tyveri!

Mest lest

Arrangementer