Ukategorisert

Flyvelederne – ansvarlige eller ikke?

Flyvelederne har vært i fokus denne uken. Misbrukte de en viktig bestemmelse i sitt regelverk, eller oppførte de seg som trassige unger?

Mandag rundt lunchtider var det full stans i flytrafikken i Norge. Flyvelederne hadde fått beskjed fra Avinor (tidligere Luftfartstilsynet) om at deres arbeidsplass i Røyken muligens vil bli lagt ned om fire år, og arbeidsplassene overflyttet til Sola.

Bakgrunnen er at 4 kontrollstasjoner for flytrafikk i Norge skal bli til 2. Effektivisering og innsparing er begrunnelsen. Tidligere i år ble en ny kontrollstasjon på Værnes lagt ned og de ansatte overført til Bodø. Nå har Avinor tatt beslutningen om å legge ned Røyken, og opprettholde Sola. Hvorfor?

Anlegget i Røyken er på 11000 m2, men det er bare behov for 2000 m2. Røyken-anlegget ble åpnet i 1996 efter noen års forsinkelse. Det kostet en formue, mens innsparingen er mikroskopiske 12 mill. kr pr. år. Men først skal Sola bygges om for 53,5 mill. kr…

Da flyvelederne fikk beskjeden mandag formiddag ble de plutselig for syke til å jobbe. I deres arbeidsinstruks finnes en bestemmelse om at hvis en flyveleder ikke føler seg mentalt på topp, skal han ikke sitte og overvåke flytrafikken. Det er denne bestemmelsen flyvelederne skjulte seg ba da de la ned arbeidet mandag. De var på jobb, men kunne ikke overvåke flytrafikken. Og ikke fantes det reservemannskap i mental toppform, heller. Pussig, hva?

Var de ansvarlige – eller er dette trassige ungers reaksjonsform? Ikke godt å si, men for et øyeblikk flyttet de fokus bort fra det viktige; Avinors pengebruk. Er det virkelig forsvarlig å legge ned Røyken efter bare 12 års drift når prisen for anlegget var så høy i sin tid?

I sin tid kommanderte president Reagan (1981 – 1989) militære styrker på jobb for å holde flytrafikken igang i en sammenlignbar situasjon. Kanskje skulle samferdselsminister Skogsholm tatt en tlf. til forsvarsminister Devold den mandagen – hadde hun ikke vært på den høstferien flyvelederne snøt mange andre borgere for…
Det minner oss om en vits V-folk ofte møter utenlands (spesielt i den 3.verden), om at når så små partier sitter i regjering må det være fordi de har så god kontakt med militære styrker..

Samferdselsministerens statssekretær Arnfinn Ellingsen satt på TV2 og sa at departementet «underhånden» (!) var orientert om at Avinor ville gi flyvelederne denne beskjeden første dag av høstferien. Her er det ikke bare spørsmål om Avinors økonomistyring, men også om et politisk håndverk som ikke akkurat er imponerende.

Avinor er gjort til aksjeselskap, og er mer uavhengig av staten enn før. Men ikke mer enn at samferdselsministeren er generalforsamling i selskapet. Flyvelederne og en rekke andre fagforeninger er ikke spesielt glade i Avinorsjef Flesland (!).

Flesland på sin side er ansvarlig for betydelig omstrukturering og effektivisering i selskapet. Bestilt av politiske myndigheter. Hun har satt fingeren på sin situasjon; hvis jeg er populær gjør jeg ikke jobben min, har hun sagt. Helt korrekt. Hvis politisk myndighet gir efter for fagforeningspress og avløser Flesland retter de baker for smed. Flesland gjør jobben politikerne har bedt om.

Vi er ikke overbevist om Avinors regnestykker. Men vi ser at fagforeningene i selskapet prøver å bruke en konfliktsituasjon til å bli kvitt sjefen sin. Det er helt tradisjonell herskerteknikk og maktbruk fra fagforeninger som motsetter seg omstrukturering, omstilling og effektivisering. Derfor er det umulig å lande på fagforeningenes side i konfilkten.

Vi forventer at Skogsholm sørger for at Flesland får fullføre sin jobb. Og at politikerne går igjennom regnestykkene for å forsikre seg om at Avinors beslutning om nedlegge Røykenanlegget er forsvarlig.

Så skal vi høre på flyvelederne – når de oppfører seg som voksne folk. Gjør de ikke det, bør Skogsholm ta sine forholdsregler. Det er lenge til Avinors beslutning skal effektueres. Forstår vi flyveledernes fagforening rett er deres mentale problemer nokså forutsigbare – for fire år fremover, faktisk. Skogsholm bør sikre seg en alternativ arbeidsstokk uten mentale problemer.

Mest lest

Arrangementer