Ukategorisert

Folket må hjelpe Regjeringen med å modernisere Norge

For noen dager siden kontaktet moderniseringsministeren (Høyremann) TV2 Nettavisen. Sitat Nettavisen: Statsråd Morten A. Meyer tok selv kontakt med TV 2 Nettavisen og ba om nett-treff. – Hjelp meg å gjøre hverdagen litt enklere for folk, sier han.

Av: Ole Årseth

Det som overrasker (uroer) undertegnede er at det norske samfunn ikke ser ironien eller at den såkalte frie pressen ikke harselerer over dårskapen. Egentlig overrasker det meg ikke, det er et bevis på at de er alle investert i status quo, og har ivrig legitimert utviklingen, ja endog hetset alle dem som har kjempet mot sentralstyringen av Norge, de fleste døde eller døende. NRK, har med sitt tvangsabonnement (det meste basert på tvang i Norge), ledet an, så de andre mediebedriftene sa: «if you cant beat them, join them.»

Hvorfor velger vi partier inn på Stortinget (ikke personer), for at vi skal fortelle dem hva de skal gjøre på Nettavisen, når vannstyret er et faktum? Helt på slutten av Sovjetunions eksistens, forsøkte kommunistpartiet desperat å innføre – i ren nød – et privat næringsliv, som opp til da ved lov var kriminell aktivitet, med unntak av å dyrke grønnsaker på små private jordlapper, som reddet landet i mange år. Kommunistpartiet innrømmet vannstyret, fiaskoen til deres eget økonomiske system, men private næringsdrivende måtte fortsatt være medlem av partiet for å drive frisørsalong etter reformene, et ord AP folk elsker. Dette systemet beundret et stort antall nordmenn, de drømmer fortsatt om det, og forteller oss i hver bisetning at markedsliberalismen er det egentlige problemet, selv når de diskuterer terrorfaren (Borgen, NRK «journalist»). Vi har faktisk kommunisme i Norge – «med et vennlig ansikt,» statsråder holder nettmøte med oss og sier: «Hjelp meg å gjøre hverdagen litt enklere for folk.». Ser ingen ironien og desperasjonen?

I Norge skal vi ikke ha alminnelige folkeavstemninger eller andre mekanismer for publikum skal kunne intervenere i den politiske prosessen før skaden har skjedd. Unntaket er EU avstemninger, fordi den saken er så viktig, men ellers er vi for dumme til å avgjøre noe vedrørende vår fremtid. I tillegg oppnevens endog jurimedlemmer politisk – de bestemmer de facto alt, og ingen ser ironien i dette ellers så vakre landet. Hva skal Statsråd Meyer gjøre med vår hjelp, vi er suspendert som demokratiske borgere, annet enn å delta i en syklisk farse hvert annet år.

Valgkamp for lokale – og riskvalg driver partiledelsen fire uker på statsregulert TV (liker ikke amerikanske tilstander), men ingen banker på min dør, og ber om å få representere meg personlig på tinget eller kommunestyret, og det skal visst være et ting til, som nordmenn stemmer på, selv om prosenten faller. Vi blir gitt lister med folk vi ikke kjenner eller vet hva de står for, annet enn meningsløse partiprogrammer, som de selv ikke leser. Ellers skal vi få ytre oss til moderniseringsministeren, og andre statsråder via Nettavisen, VG, Aftenposten etc. Jeg er beæret, men mitt spørsmål til Meyer ble ikke tatt med, for sarkastisk antar jeg. Når det passer dem vil de høre fra folket eller er det for å skaffe seg legitimitet når problemene har blitt helt uløselige: «Jeg spurte dere (folket) om hjelp, på Nettavisen, ikke skyld på meg.» Den øverste ansvarlige for politiet sier også: «når vi spør folk hva de vil ha…..»

Vi (de ellers lovlydige borgere) ønsker å bli beskyttet mot tyver, volds – og drapsmenn, visste du ikke det,» fru Killengren og Statsråd Dørum? Slik var det i det attende -, det nittende -, det tyvende og slik er det fortsatt i det enogtyvende århundre. Fra tid til annen må jeg klype meg i armen, drømmer jeg alt dette, gjennomlever jeg et rent mareritt?

Bare jobbtittelen til Statsråd Meyer burde få folk til å gapskratte, men dessverre har DE i stor grad knekket den humoristiske sansen (den politiske) hos gode nordmenn, som gjør det hele virkelig håpløst, russerne beholdt den i over 70 år. Skikkelig galgenhumor, vitsene sirkulerte under jorden, som nordmenn sirkulerte aviser under krigen. Nordmenn sirkulerte også vitser om våre okkupanter den gang. Her er en: En tysk offiser i en heis, spurte høflig om hvilken etasje noen lokale skulle av. «Dritten!!!!,» svarte en av våre gutter/ jøssinger.

Sier du morsomt (politiske ukorrekt) i vår tid er du usolidarisk, rasist, angriper arbeiderbevegelsen, som står stille (rør inte på seg, er uten arbeidere) og vi viser forakt for de svake, som DE + Meyer jobber for døgnet rundt uten nytte, hva ellers er nytt? Politikere og nordmenn flest sier: Tross alt lever i et av verdens beste samfunn. «So if it works, why fix it,» hvorfor oppnevne en moderniseringsminister i verdens beste samfunn, hvor mange faktisk betrakter Castro, som en stor rollemodell. Jeg tuller ikke, en fremtredende sosialist fra Stavanger vil gi ham Fredsprisen. Jeg sendte en e-post ved en anledning, fikk autosvar (ingen fleip fra min side, fritt gjengitt): «Eg kan ikkje svara nå, fordi eg e i Havana.»

NRK (sosialismens høyborg) sender sykliske hyllingsprogrammer med revolusjonshelten Castro. Han har også skapt et slikt fantastisk helsevesen, mens NRKs journalist kollegaer får 25 år (Mars 2003) fengsel for ytre seg negativet, og to fikk dødsstraff for a stjålet en ferie for å dra over fjorden til friheten. Dommene ble eksekvert umiddelbart, alt helt summarisk. NRK bringer ikke nyhetene om fangene på Cuba, bare de i amerikansk varetekt, som har får høre sin sak i Høyesterett. Faktum er at Castro har utryddet analfabetisme (den skal han ha), den norske stat har innført den, de siste 30 årene. Ikke ta det fra meg, les Arbeiderens Opplysnings Forbunds egen statistikk. Så moderniseringsminister, hva har du tenkt å gjøre det med, skal vi få et nytt departement, det gamle hadde en oppgave: Sikre kvaliteten i skolen. Skolebøkene er politisk korrekte ellers holder oss for narr.

Mitt svar til Moderniseringsministeren er: Nordmenn kan ikke over tid foreta fornuftige økonomiske – og andre viktige personlige valg for seg og sine barn, uten å bli direkte eller indirekte sensurert av det sosialdemokratiet (kommunisme med et vennlig ansikt), som Høyre og de øvrige partier har frivillig omfavnet. Ja, de konkurrerer på Aps og SVs hjemmebane. Individuelle, frie økonomiske valg skaper bærekraftige samfunn, sentralstyring har ingen varighet uten tvang, rent statistisk/ faktisk, sjekk det selv. USA har vært et konstitusjonelt demokrati siden 1776, med alle sine lyter, men de utvikler/ styrker demokratiet om noen gadd å se eller stoppe den monotone/ meningsløse retorikken mot en venn og alliert. De trekker Norge/ Europa syklisk ut av blautmyra (økonomisk og militært), og nordmenn belærer dem om hvem de bør velge som president. De vil ha en Amerikansk president, som tenker som dem (har endog bodd i Norge, som diplomatsønn), og de samler inn penger til en annonse i Washington Post. De er også stolte av det , og har sikkert alle «høyere norsk utdannelse.»

En norsk historiebok, benyttet i norsk skole og i utlandet, er skrevet av en mann som var med på å starte SF (SV), en støtteforening DDR, hva mer kan jeg si om norsk utdanning? SV eller SFs første ungdomsorganisasjon (SUF), splittet med moderpartiet, ble til AKP, og fortalte oss stolt at de skulle omstøte vårt konstitusjonelle demokrati, med væpna makt. Nå har de inntatt det meste av vårt samfunnsliv, borgelig presse, utkledd som norske får «frå den norske fjellheimen.»

Tilbake til Statsråd Meyer. For 30 år siden fikk vi noe som ble kalt Rasjonaliserings Direktoratet. Ta en runde internt Statsråd Meyer, kanskje eksisterer dette direktoratet ennå. Noen glupe nedstøvede byråkrater kan sitte med løsningen «på huset,» de er bare blitt så ydmyke i alle disse årene, de ble glemt av dem som hadde makta, og som tok initiativet til denne gode ideen allerede for over 30 år siden!

Høyre med flere har videre de siste 30 år nedlatende kaldt de politikere (Carl I. Hagen m. flere), som har villet lytte til vanlige folk; for populister/ ekstremister, ja verre de har kaldt dem og deres velgere noe nær fascister (et gufs fra fortiden). Ellers blir AKP betegnet som en viktig del av norsk samfunnsutvikling. Oss (gufset fra fortiden) – har de stolt fra Stortingets talerstol utpekt som annenrangs borgere, som ikke kan representeres i regjering pga. vår ekstremisme. En parlamentarisk leder og minister fra Høyre (Skauge), sa noe så sjofelt fra Stortingets talerstol om FRPs velgere, at jeg kommer aldri til å glemme det. Han trengte FRP sin støtte, og Hagen var så oppvakt at han ba om en beklagelse først, han kunne ikke få i pose og sekk. Skauge forsvant ut av politikken i ung alder (representer bankvesenet, som har akkurat like mye forakt for folk). Han var ikke kvalifisert til å representere et folk han bare foraktet. Det er som når Kristin Halvorsen sier at sekten Levende Ord i Bergen er motsatsen til Islamske fundamentalister, og fordi Hagen talte der, kan han ikke bli Stortingspresident. Hvem har hennes parti støttet siden starten, og endog holdt hemmelige møter med? Nå skal de/ hun inn i regjering, og jeg skal forlate landet. Tror noen minister Halvorsen vil be det norske folk om hjelp via Nettavisen. De folka vet hva vet hva folket trenger, den skal de ha.

Så mitt siste råd til moderniseringsministeren er: Si opp jobben før du dummer deg helt ut, trekker Svarte Per eller blir det amerikanerne kaller «the fall guy.» Norge med sine sublime konsesjonssystemer, rigging av hver politiske prosess og sitt konfiskatoriske skatte/ avgiftssystem kan ikke moderniseres. Like lite som Sovjetunionen kunne moderniseres, systemet måtte kollapse, som følge av sin egen vekt, ren fysikk. Et hvert reelt sett intelligent menneske vil holde seg langt unna en norsk regjering. Les: Vannstyret – genialt dekket over med salg av råvarer, og fortsatt mangler de penger! Det eneste land i den vestlige verden med en gigantisk statsformue, budsjett – og handelsoverskudd. Alle deres «filialer» kan ikke gjøre en skikkelig jobb, fordi de mangler ressurser. Jeg spør: Får de ikke lønn for å komme på jobb, finner de ikke et eller annet å gjøre når de er der? I alle mine jobber måtte jeg prestere noe for lønnen, hvis ikke ble jeg sparket, jeg har heller aldri vært sykemeldt og kan snart gå av med pensjon.

Norske myndigheter kan ikke sikre flyplasser uten nok en skatt (Venstreminister på NRK), det minner meg nesten om støvskatten fra en annen tid, hvor Norge også hadde adel, uten kontakt med den virkelige verden eller allmuen, som de foraktelig kalte den. Det ledet faktisk til et bondeopprør, mens vår nye adel sitter trygt, de har mange nok folk/ kompromiss leverandører på lønningslisten (direkte og indirekte), inkludert bøndene og flere «viktige samfunnsaktører.»

For mange nordmenn på alle nivåer er investert i status quo for at noe kan reformeres på en meningsfylt måte i Norge. De reformerte Televerket i de uendelige, det ble bare verre og verre, fordi alle «insiderene» skulle skånes. Så kom Telenor, de hadde ikke noe valg, vips vi fikk også telefon nesten på dagen. I gamle dager måtte vi låne dem penger (1500 kroner) og vente i fire år (motsatsen til markedsliberalismen). Grunnen var de samme geografiske forhold vi har i dag, og få tok til latteren. Det er alt symbolsk for det Statsråd Meyer ber om hjelp til, «insidere» som ikke er interessert i «kundene» annet enn å flå dem. Ta seg betalt (skatter) tre ganger, for ikke å levere varene eller de setter opp «en bom» når de må levere, fordi det er hva tjenesten faktisk koster. Ingen ler, det bekymrer meg!

Vi (gufset fra fortiden), som har sett galskapen i over 40 år, har samme valg som russerne hadde, resigner, boikott eller forlat landet (dra til Spania, et tidligere fascistland). Russerne kunne knapt forlate landet, til slutt raknet alt på uker og Berlin muren falt. Foreløpig har vi åpne grenser, det skal jeg gi dem, selv om DE ikke liker Harry handel over grensen. Da spotter en minister folket eller allmuen. Folket sier det ikke på Nettavisen, men sier det med føttene eller dyr bensin og verdens høyeste bilavgifter, i oljelandet Norge.

En hver annen form for fornuftig liberalisering/ modernisering, har norske myndigheter blitt påtvunget via EU, og ytre økonomiske realiteter, drevet frem av markedsliberalismen, som går fra suksess til suksess, selv i kommunistlandet China, og India, som var Sovjetunionens klient helt til slutten. Markedsliberalismen befridde oss fra Tele – og NRK monopolene, men ble vi egentlig kvitt dem? Norske myndigheter er ikke i stand til liberalisere noe på egen hånd, de kan heller ikke forsvare oss (mot indre og ytre fiender) eller drive marinen med bemanning, fordi DE mangler penger!!!! Hipp hurra for 17. Mai.

Markedsliberalismen er den eneste sanne form for demokrati, folket stemmer hver dag, hver time over viktige økonomiske – og samfunnsmessige valg ved å dirigere pengestrømmen selv, og ville ikke ha behov for Statsråd Meyer, samfunnet moderniseres organisk i et samfunn med økonomisk frihet. Selv det norske språk ville ha utviklet seg helt utmerket, men endog det kan de ikke overlate til folket, det skal reguleres ved lov, og nok et supperåd. Det skal «heita beiken,» ikke bacon. Og gjett hva (?) de trakk beiken, fordi våre «allmennkringkastere» sendte litt lys inn i mørket. Hvordan utviklet språket seg opp til forrige århundre, det lurer jeg på, hvordan kan noe samfunn eksistere uten sosial»demokratiet» – en av norsk språks store selvmotsigelser, sosialisme og demokrati, i ett ord, det ene ekskluderer den andre.

Den russiske bondestanden ble faktisk utslettet etter to generasjoner med sentralstyring (sosialisme), etterkommerne har det ikke en gang i seg eller i genene å eie privat jord. Vår bondestand «eier jord,» men blir fortalt av et annet (Harry) departement, hvordan de skal drive jorda, de har tatt agnet (subsidier), myndighetene har balletak på våre depressive bønder og alle andre enkelt individer som ønsker å utrette noe. Så kommer en offentlig person inn på «eiendommen» og sier: Dette er et for vakkert land, til at du får lov å drive det eller utnytte det økonomisk. Du får ikke en gang plukke noen steiner i fjæra, og lage blomstervaser for salg, for å skape deg et levebrød, nyte selvstendigheten, stoltheten det gir og Meyer – en Høyremann – spør på Nettavisen hvordan han skal kunne hjelpe vanlige folk. Er de beruset av alle pengene eller all makten samlet på et sted?

Mye har skjedd med nordmenns forventninger til velferdsstaten, eget liv og deres fremtid i god helse og rikdom, som «omverden misunner oss.» Nå forventer de/ folket at Høyre, og de øvrige partiene leverer varene. Hev fattigdomsgrensen fra kr 82.000, «call the bluff,» som vi erfarne pokerspillere sier. Vi har jo representativt demokrati (les: ingen rett til å intervenere i prosessen etter valgnatten). Det er en fornærmelse å be det norske folk om råd Statsråd Meyer, uten samtidig å legge frem en ny Grunnlov (samfunnskontrakt) til avstemning på fritt grunnlag, som gir dem landet -, råderetten og deres eiendommer i videste forstand tilbake.

Slik jeg dessverre ser situasjonen; er at det er for seint å reformere Norge, vi vil gå mot et økonomisk – og samfunnsmessig 9. April. De ansvarlige forlater så landet, som sist. Allerede er vi utarmet av sann «brain drain.» Så begynner vi på en ny syklus med dårskap, for at de samme folka skal komme hjem igjen, for å ta over, og late som ikke noe har skjedd, langt mindre stå til ansvar for sin ufattelig dårskap. NRK (Puls), som har skjønt hva de har vært med på i alle disse åene, sendte et innslag forrige uke om en kvinnelig dansk bestyrer på et sykehjem. Se programmet, send henne en e-post Statsråd Meyer, be om et innspill. Enhver vettug nordmann må ha skjønt hva dama sto for. Tross alt en gang var vi dansk. Det er noe med land som har mistet sin selvstendighet flere ganger, de lærer liksom aldri og syklusen gjentar seg.

Mest lest

Arrangementer